Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

KONKURENCIJOS TARYBA BAIGĖ TYRIMĄ DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VEIKSMŲ

2014 09 26

Rugsėjo 25 d. Konkurencijos taryba išsiuntė Konkurencijos įstatymo pažeidimu įtariamai Šalčininkų rajono savivaldybei panešimą apie atlikto tyrimo išvadas. Tyrėjų preliminariu vertinimu, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos priimtas sprendimas, kuriuo komunalinių atliekų tvarkymo sistemos įdiegimas buvo pavestas UAB „Tvarkyba“ bei UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“ pažeidžia Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį.

Išsiųstame pranešime reiškiami įtarimai, jog Savivaldybės administracija sudarė sutartis su minėtomis bendrovėmis teikti viešąsias paslaugas neskelbiant konkurso ar kitos atrankos procedūros. Konkurencijos taryba pažymi, jog  Savivaldybė nustačiusi išimtines teises UAB „Tvarkyba“ bei UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“ disikriminavo kitas atliekų eksploatavimo rinkoje veikiančias įmones. Išsiųstame pranešime siūloma pripažinti Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimą pažeidžiantį Konkurencijos įstatymą bei įpareigoti Savivaldybę jį panaikinti.

Drauge su pranešimu, pažeidimu įtariami ūkio subjektai gauna galimybę susipažinti su tyrimo medžiaga bei raštu pateikti savo paaiškinimus. Paaiškinimai taip pat gali būti teikiami žodžiu per posėdį, kuriame yra išklausomi pažeidimu įtariami ūkio subjektai ir kiti suinteresuoti asmenys. Konkurencijos taryba, priimdama galutinį sprendimą, įvertina ir atsižvelgia į visus paaiškinimus.

Konkurencijos taryba pažymi, kad Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 d. draudžia viešojo administravimo subjektams priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams.

Pastabos:

Išsiųsdami pranešimą, Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai informuoja įstatymo pažeidimu įtariamus asmenis apie tyrimo išvadas, tačiau tyrimo išvadų išsiuntimas nereiškia, kad įstatymo pažeidimas jau yra nustatytas. Pranešimas apie tyrimo išvadas yra dokumentas, kurį, baigę tyrimą, parengia Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai ir siunčia tyrimu suinteresuotiems asmenims. Šis dokumentas nėra viešai skelbiamas. Gavę pranešimą, pažeidimu įtariami ūkio subjektai įgyja galimybę susipažinti su tyrimo medžiaga bei raštu pateikti savo paaiškinimus. Paaiškinimai taip pat gali būti teikiami žodžiu per Konkurencijos tarybos posėdį, kuriame išklausomos visos bylos šalys. Atlikto tyrimo išvados nevaržo Konkurencijos tarybos, kaip kolegialaus sprendimų priėmimo organo, priimant galutinį sprendimą atsižvelgti į visus pateiktus paaiškinimus.

Atstovė viešiesiems ryšiams