Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


KONKURENCIJOS TARYBA DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS NEĮVYKDYTO ĮPAREIGOJIMO KREIPSIS Į TEISMĄ

2012 05 22

Konkurencijos taryba nutarė kreiptis į teismą, nes siekia, kad Neringos savivaldybės taryba tinkamai įvykdytų įpareigojimą, kuris buvo numatytas dar 2007 m. gruodį priimtame Konkurencijos tarybos nutarime. Konstatuota, kad Neringos savivaldybės taryba nepakeitė Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomą Kuršių nerijos nacionalinio parko Neringos savivaldybės administruojamą teritoriją lengvatų, patvirtintų Neringos savivaldybės tarybos 2004 m. atitinkamu sprendimu, taip, kad būtų panaikintas prieštaravimas Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.

Išvada, kad Neringos savivaldybė netinkamai įvykdė Konkurencijos tarybos 2007 m. nutarimu nustatytus įpareigojimus, padaryta įvertinus faktus, kad nors Neringos savivaldybė 2008 m. priėmė sprendimą, kuriuo buvo pripažintos netekusiomis galios 2004 m. Vietinės rinkliavos lengvatos ir patvirtintos naujos Vietinės rinkliavos lengvatos, tačiau jų atitinkamomis nuostatomis ir toliau buvo sudaromos skirtingos konkurencijos sąlygos. Jas nulemia aplinkybė, jog vietinės rinkliavos mokestis už įvažiavimą į Kuršių neriją taikomas priklausomai nuo ūkio subjekto registracijos vietos, t.y., Neringos savivaldybėje registruoti ūkio subjektai nuo šios rinkliavos yra atleisti, tuo tarpu kiti ūkio subjektai, kurie nėra registruoti Neringos savivaldybėje, nors ir teikia analogiškas paslaugas – veža keleivius į Kuršių neriją vietinio (priemiestinio) ir tolimojo susisiekimo maršrutais specialiaisiais ir užsakomaisiais reisais, privalo mokėti vietinės rinkliavos mokestį už įvažiavimą į Kuršių neriją.

Skirtinga lengvatų taikymo tvarka, kaip konstatuota Konkurencijos tarybos 2007 m. nutarime, sudaro skirtingas konkurencijos sąlygas šias paslaugas teikiantiems ūkio subjektams – privilegijuojant Neringos savivaldybėje registruotas įmones ir atitinkamai diskriminuojant kitas įmones.

Taigi, nors ir buvo įpareigota Konkurencijos tarybos nutarimu, Neringos savivaldybės taryba nepakeitė Vietinės rinkliavos lengvatų nurodytų nuostatų taip, kad jos neprieštarautų Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams, ir dėl to neįvykdė pareigos priimti teisės aktus ar kitokius sprendimus, kuriais būtų pašalinti konkurencijos sąlygų skirtumai tarp tokias pat keleivių vežimo paslaugas teikiančių įmonių.

Pagal Konkurencijos įstatymo reikalavimus Konkurencijos taryba nagrinėja, ar viešojo administravimo subjektųpriimti teisės aktai ar kiti sprendimai atitinka šio įstatymo 4 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir, jeigu yra pagrindas, kreipiasi į viešojo administravimo subjektussu reikalavimu pakeisti ar panaikinti teisės aktus ar kitus konkurenciją ribojančius sprendimus. Jeigu reikalavimas neįvykdytas, Konkurencijos taryba turi teisę valstybinio administravimo subjektų sprendimus, išskyrus Vyriausybės norminius teisės aktus, apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, savivaldybių administravimo subjektų ir kitų viešojo administravimo subjektų sprendimus – apygardos administraciniam teismui.

Su išsamiu Konkurencijos tarybos nutarimu galima susipažinti – čia.

Atstovė viešiesiems ryšiams