BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

KONKURENCIJOS TARYBA ĮPAREIGOTA SKIRTI INDIVIDUALIAS SANKCIJAS ĮMONĖMS, KLIUDŽIUSIOMS ATLIKTI PATIKRINIMĄ

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) paskelbė, kad Konkurencijos taryba turėtų perskaičiuoti bendrovėms „Būsto aplinka“ ir „Mano Būsto priežiūra“ skirtas baudas už kliudymą institucijos pareigūnams atlikti patikrinimą.

Išplėstinė teisėjų kolegija sutiko su Konkurencijos tarybos ir pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad minėtos įmonės pažeidė Konkurencijos įstatymą, nes „Būsto aplinka“ ir „Mano Būsto priežiūra“ kliudė institucijos pareigūnams atlikti patikrinimą ir gauti tyrimui reikalingus dokumentus – pareigūnai buvo priversti laukti, kol jiems bus suteikta prieiga prie įmonės el. pašto serverio, o per tą laiką informacija ištrinta, be to, panaudota speciali programa informacijos ištrynimui be atkūrimo galimybės.

LVAT pripažino, kad Konkurencijos taryba pagrįstai ir teisėtai nustatė, jog „Būsto aplinka“ ir „Mano Būsto priežiūra“ sudarė vieną ūkio subjektą (vieną ekonominį vienetą) konkurencijos teisės prasme, todėl sankcija nagrinėjamu atveju turi būti taikoma ne tik bendrovei „Būsto aplinka“, bet ir „Mano Būsto priežiūra“. Vis dėlto teismas atkreipė dėmesį, kad to meto nacionalinės teisės normos (Konkurencijos įstatymo normos) nenustatė solidariosios atsakomybės, todėl paliko galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo (VAAT) sprendimą, kuriame konstatuota, kad Konkurencijos taryba turi dar kartą spręsti klausimą dėl individualių sankcijų skyrimo. Tačiau nuo 2020 m. lapkričio 1 d. įsigaliojusiais Konkurencijos įstatymo pakeitimais patvirtinta konkurencijos teisėje taikoma solidari atsakomybė vieną ekonominį vienetą sudarančioms bendrovėms, taip pat ir atsakomybė ūkio subjektų teisių ar ūkinės veiklos perėmėjams, kad asmenys neišvengtų sankcijų pakeisdami teisinę ar organizacinę struktūrą.

2020 m. vasarį VAAT buvo nutaręs iš dalies patenkinti bendrovių „Būsto aplinka“ ir „Mano Būsto priežiūra“ skundus ir grąžinti Konkurencijos tarybai išspręsti klausimą dėl baudų individualizavimo, apskaičiavimo ir paskyrimo. Šį sprendimą aukštesnės instancijos teismui skundė ir Konkurencijos taryba, ir įmonės.

Konkurencijos įstatyme numatyta, jog ūkio subjektai privalo nekliudyti Konkurencijos tarybos įgaliotiems pareigūnams atlikti patikrinimą, peržiūrėti dokumentus, nepaisant to, kokioje laikmenoje šie saugomi, gauti jų kopijas ir išrašus bei kitą informaciją, reikalingą tyrimui atlikti. Už kliudymą atlikti tyrimą gali būti skirta bauda iki 1 proc. bendrųjų metinių pajamų.

Atnaujinta: 2021 09 10