BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

KONKURENCIJOS TARYBA IŠAIŠKINO DRAUDŽIAMĄ SUSITARIMĄ DEGALŲ RINKOJE

2001 05 18

Šiandien Konkurencijos tarybos viešame bylų nagrinėjimo posėdyje buvo apsvarstytos atlikto tyrimo „Dėl AB „Mažeikų nafta“ ir naftos produktais prekiaujančių ūkio subjektų veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį“ išvados. Posėdyje, išanalizavus surinktus faktus ir įrodymus bei išklausius suinteresuotų šalių argumentus, priimtas nutarimas. Nutarime konstatuojama, kad dėl AB „Mažeikių nafta“, UAB „Lietuva Statoil“, UAB „Uotas“, UAB „Lukoil Baltija“, UAB „Vaizga“ ir UAB „Pakrijas“ neteisėtų veikų buvo pažeistas Konkurecijos įstatymo 5 straipsnis. Šis straipsnis draudžia visus susitarimus, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją. Dėl minėtų įmonių atliktų veikų buvo apribotas naftos produktų – benzino, dyzelino, reaktyvinio kuro ir mazuto – importas į Lietuvą ir dėl to padaryta neigiama įtaka konkurencijai minėtų naftos produktų rinkose. Apribojus šių naftos produktų importą, sumažėjo kitų naftos produktų gamintojų įėjimo į Lietuvos rinką ir produkcijos platinimo joje galimybės.

Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo nuostatomis ir atsižvelgusi į tai, kad pažeidimas truko pakankamai ilgą laiką ir buvo padaryta didelė materialinė žala Lietuvos naftos produktų rinkai, Konkurencijos taryba skyrė baudas. Atsižvelgus į kai kurias aplinkybes (pvz., sutarties galiojimo trukmę) skirtos tokios baudos:

AB „Mažeikių nafta“- 100 000 Lt;

UAB „Lukoil Baltija“- 86 000 Lt;

UAB „Lietuva Statoil“- 60 000 Lt;

UAB „Uotas“- 39 000 Lt;

UAB „Pakrijas“- 32 000 Lt;

UAB „Vaizga“ – 29 000 Lt.

Tyrimas Konkurencijos tarybos iniciatyva buvo pradėtas praėjusiais metais, kilus įtarimų, kad 1999 –2000 metais sutartyse, sudarytose tarp AB „Mažeikių nafta“ ir naftos produktais prekiaujančių bendrovių gali būti konkurenciją ribojančių nuostatų. Jų esmė tokia: pirkėjas susitaria su AB „Mažeikių nafta“ sutarties galiojimo metu neimportuoti ir nepirkti iš kitų importuotojų pagal sutartį parduodamų naftos produktų, išskyrus tuos atvejus, kai AB „Mažeikių nafta“ neturi galimybės parduoti šių naftos produktų. Tokiu būdu, šia sutartyse esančia nuostata buvo įteisinti vertikalieji apribojimai, kurie uždraudė sutartyse minimų naftos produktų importą į Lietuvą ir labai apribojo kitų naftos produktų gamintojų įėjimo į rinką ir platinimo joje galimybes, o tai sumažino konkurenciją minėtose rinkose.

Šis tyrimas buvo ypatingas dėl to, kad susitarimas vykdyti vienodą ilgalaikę prekybos degalais strategiją buvo fiksuojamas sutartyse. Išnagrinėjus atskirą sutartį, dar negalima buvo daryti apibendrintų išvadų dėl egzistuojančios sistemos, tačiau išnagrinėjus ir palyginus visas sutartis kartu –sistema išryškėjo. Paaiškėjo, kad egzistuoja iš anksto suderinta naftos produktų neimportavimo įgyvendinimo sistema, t. y. susitarimas neimportuoti, sukeliantis pasekmes Lietuvos rinkai. Tyrimas parodė, kad tarpusavio derybų metu buvo stengiamasi išnaudoti galimybes importuoti degalus, tačiau tokių galimybių sutartyse nebeliko. Dėl to, viena vertus, AB „Mažeikių nafta“ užsitikrino sau garantuotą ilgalaikį degalų pardavimą, kita vertus – bendrovės užsitikrino „ramią“ ateitį, nes nebereikėjo ieškoti, iš kur atsivežti degalų bei nuolatos rizikuoti konkuruojant rinkoje.

Bendras susitarimas neimportuoti degalų praktiškai užvėrė Lietuvos rinką importo konkurencijai. Dėl to didžiausią nuostolį patyrė Lietuvos vartotojai. Iš rinkos buvo siekiama pašalinti konkurentus, kurie galėjo įvežti į Lietuvą degalus. Tokiu būdu iš rinkos buvo išstumiami konkuruojantys produktai, įsivyraujant vieno gamintojo produkcijai. Dėl minėto susitarimo Lietuvos didmeniniai pirkėjai turėjo prisitaikyti prie sudarytų rinkos sąlygų ir nebegalėjo patys pasirinkti, iš ko pirkti degalus. Susitarimas darė įtaką didmeninėms degalų kainoms ir galutinėms mažmeninėms kainoms Lietuvos degalinėse, todėl vartotojai prarado pasirinkimo laisvę, nes nebeturėjo galimybės nusipirkti santykinai pigesnių degalų.

Taigi, minėtų sutarčių bei jų priedų pagrindu ir buvo sudaryti Konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje draudžiami susitarimai tarp AB „Mažeikių nafta“ ir UAB „Lietuva Statoil“, UAB „Lukoil Baltija“, UAB „Uotas“, UAB „Pakrijas“, UAB „Vaizga“. Už šiuos susitarimus Konkurencijos taryba ir paskyrė baudas bei įpareigojo minėtas bendroves nutraukti Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį pažeidžiančius veiksmus ir apie įpareigojimo įvykdymą informuoti Tarybą.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2016 02 03