BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

KONKURENCIJOS TARYBA ĮTARIA DRAUDŽIAMĄ SUSITARIMĄ VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE

2016 m. lapkričio 18 d. Konkurencijos taryba  baigė tyrimą dėl UAB „Elmis”, UAB „Ledevila” ir UAB „Vortex Capital” galimai konkurenciją ribojusių veiksmų dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose statybos ir įrengimo darbams pirkti. Tyrimas buvo pradėtas įtarus, kad tarp pirkime dalyvavusių ūkio subjektų buvo sudarytas draudžiamas susitarimas.

Konkurencijos tarybos preliminariu vertinimu, statybų veiklą vykdančios UAB „Elmis“, UAB „Ledevila” ir UAB „Vortex Capital“, dalyvaudamos 2012 m. spalio mėn. Giedriaus Vito organizuotame statybos ir įrengimo darbų pirkime, galimai pateikė suderintus komercinius pasiūlymus ir taip pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus.

Tyrimo metu Konkurencijos tarybos siunčiamų dokumentų tiriamajam ūkio subjektui UAB „Elmis“ buveinės adresu ir registravimo adresu įteikti nepavyko, todėl pranešimas apie atliktą Tyrimą įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Su pranešimu apie atliktą Tyrimą ir bylos medžiaga galima susipažinti Konkurencijos taryboje, adresu Jogailos g. 14, 01116 Vilnius, Konkurencijos tarybos darbo laiku. Jeigu tiriamieji ūkio subjektai be pateisinamos priežasties per nurodytą terminą nepateiks paaiškinimų dėl Tyrimo išvadų, tai nebus kliūtis Konkurencijos tarybai skirti bylų nagrinėjimo posėdį ir nagrinėti bylą Nr. 16//1/1/02/33/007 bei priimti Konkurencijos tarybos nutarimą. Pranešimas apie atliktą Tyrimą laikomas įteiktu pranešimo paskelbimo dieną. Informacija teikiama telefonu Nr. 8 5 231 25 46.

Pranešimo apie baigtą tyrimą medžiaga yra skirta tik pažeidimu įtariamoms įmonėms ir suinteresuotoms šalims. Išsiųsdami pranešimą, Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai informuoja įstatymo pažeidimu įtariamus asmenis apie tyrimo išvadas, tačiau tyrimo išvadų išsiuntimas dar nereiškia, kad įstatymo pažeidimas jau yra nustatytas. Kartu su pranešimu, pažeidimu įtariami asmenys gauna galimybę susipažinti su tyrimo medžiaga bei raštu pateikti savo paaiškinimus. Paaiškinimai taip pat gali būti teikiami žodžiu per viešą posėdį, kuriame yra išklausomi pažeidimu įtariami asmenys ir kiti suinteresuoti asmenys. Konkurencijos taryba, priimdama galutinį sprendimą, įvertina ir atsižvelgia į visus šalių paaiškinimus.

 

Atnaujinta: 2016 12 06