Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

KONKURENCIJOS TARYBA: ĮTARIAME, KAD UAB „ELMELIT“ TRUKDĖ ATLIKTI TYRIMO VEIKSMUS

2015 06 10

Konkurencijos taryba baigė tyrimą dėl UAB „ELMELIT“ trukdymo atlikti tyrimo veiksmus.

Preliminariu Konkurencijos tarybos vertinimu, UAB „ELMELIT“ vadovas trukdė Konkurencijos tarybos įgaliotiems pareigūnams atlikti patikrinimą bendrovės patalpose, peržiūrėti tyrimui reikalingus dokumentus, taip pat trukdė pareigūnams laiku gauti duomenis ir kitą informaciją, reikalingą patikrinimui atlikti. Įvertinusi visas tyrimo metu surinktas aplinkybes, Konkurencijos taryba įtaria UAB „ELMELIT“ Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1, 3, 5 ir 6 punktų reikalavimų pažeidimu.

Konkurencijos taryba vadovaujasi aukščiausiais įrodinėjimo standartais, todėl ūkio subjektams ar viešojo administravimo subjektams pareiškiami įtarimai turi būti pagrįsti pakankamais įrodymais. Patikrinimas ūkio subjektų patalpose yra vienas iš tyrimo veiksmų, skirtas ūkio subjektų turimai ir tyrimui reikalingai informacijai surinkti, o įmonės, savo veiksmais kliudančios atlikti patikrinimą ir surinkti dokumentus bei daiktus, kurie dažnai tampa svarbiais įrodymais, formuojant tyrimo išvadas, apsunkina galimų Konkurencijos įstatymo nuostatų pažeidimų išaiškinimą. Todėl trukdymai Konkurencijos tarybos pareigūnams vykdyti tiesiogines pareigas yra vertinami kaip pavojingi procedūriniai pažeidimai.

Pastabos:

1. Išsiųsdami pranešimą, Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai informuoja įstatymo pažeidimu įtariamus asmenis apie tyrimo išvadas, tačiau tyrimo išvadų išsiuntimas nereiškia, kad įstatymo pažeidimas jau yra nustatytas. Pranešimas apie tyrimo išvadas yra dokumentas, kurį, baigę tyrimą, parengia Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai ir siunčia tyrimu suinteresuotiems asmenims. Šis dokumentas nėra viešai skelbiamas.

2. Drauge su pranešimu, pažeidimu įtariami asmenys gauna galimybę susipažinti su tyrimo medžiaga bei raštu pateikti savo paaiškinimus. Paaiškinimai taip pat gali būti teikiami žodžiu per posėdį, kuriame yra išklausomi pažeidimu įtariami asmenys ir kiti suinteresuoti asmenys. Konkurencijos taryba, priimdama galutinį sprendimą, įvertina ir atsižvelgia į visus paaiškinimus.

Atstovė viešiesiems ryšiams