BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

KONKURENCIJOS TARYBA ĮVERTINTA UŽ LYGIAS DARBUOTOJŲ GALIMYBES

2021 05 31

Konkurencijos taryba, įsivertinusi, kaip institucijai sekasi užtikrinti lygias darbuotojų galimybes, gavo aukštą įvertinimą – 9,4 iš 10 galimų balų. Tai geriausias rezultatas tarp privačių ir viešojo sektoriaus organizacijų, kurių vertinimą viešai skelbia Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.

Konkurencijos taryba išbandė Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos sukurtą Lygių galimybių liniuotę – situacijos darbovietėje vertinimo įrankį, paremtą darbuotojų ir darbdavio apklausomis (anketomis). Apklausoje dalyvavo 74 proc. institucijos darbuotojų, kurie atsakė į klausimus, apimančius 4 pagrindines temas: organizacinę bendravimo kultūrą, darbo santykių procesus (įdarbinimą, kvalifikacijos kėlimą, vadovavimo principus ir kt.), darbuotojų (ne)pritarimą įvairioms diskriminacijos formoms, kaip darbuotojai vertina lygių galimybių politiką.

Aukštą įvertinimą lėmė gera darbuotojų savijauta darbe (90 proc. apklaustųjų jaučiasi visaverte organizacijos dalimi ir neslepia savo tapatybės bruožų), vadovų elgesys, kurį 95 proc. respondentų vertina palankiai, taip pat – darbuotojų palankumas lygių galimybių principams bei didesnei darbuotojų įvairovei ir darbovietės įgyvendinamos lygių galimybių politikos priemonės.

Didžiajai daugumai apklausoje dalyvavusių Konkurencijos tarybos darbuotojų (98 proc.) yra priimtina didesnė darbuotojų įvairovė. Taip pat 92 proc. respondentų mano, kad lygių galimybių užtikrinimas prisidėtų prie organizacijos sėkmės.

„Džiaugiamės, jog Konkurencijos taryboje lygios teisės ir galimybės užtikrinamos ne tik teoriškai, bet ir praktiškai, kad institucijoje dirbantys žmonės jaučiasi išgirsti ir gali būti savimi. Tikimės, kad mūsų pavyzdys įkvėps bei paskatins ir kitas įstaigas, organizacijas ar įmones užtikrinti lygiateisiškumą ir saugią darbo aplinką savo darbuotojams“, – sakė institucijos Darbo tarybos pirmininkė Lorena Nomeikaitė.

Konkurencijos taryba yra patvirtinusi Lygių galimybių politiką ir siekia užtikrinti, kad visiems institucijos darbuotojams, taip pat besikreipiantiems dėl darbo asmenims būtų taikomi vienodi reikalavimai, susiję su atliekamo darbo kokybe ir kompetencija, nepaisant asmens rasės, tautybės, kilmės, kalbos, socialinės padėties, lyties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.

Institucijoje ketvirtus metus veikia Lygių galimybių politikos įgyvendinimo komisija, į kurią gali kreiptis darbuotojai, manantys, kad yra diskriminuojami ar prie jų priekabiaujama. Taip pat komisija konsultuoja darbuotojus priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ar persekiojimo prevencijos klausimais, periodiškai vykdo taisyklių laikymosi stebėseną, esant poreikiui, atlieka institucijos darbuotojų apklausas, organizuoja mokymus ir kt.

Konkurencijos taryba, remdamasi Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pateiktomis rekomendacijomis, sieks ir toliau pritaikyti geriausią kitų organizacijų patirtį lygių galimybių srityje bei tobulinti įgyvendinamą lygių galimybių politiką, kuri padeda ne tik burti ir išlaikyti komandą, bet ir efektyviai siekti veiklos rezultatų.

Konkurencijos tarybos pastangos savo veikloje diegti lygių galimybių principus 2019 m. buvo įvertintos trejais „Lygių galimybių sparnais“. Tai aukščiausias įvertinimas, kurį įmonėms ar organizacijoms gali skirti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir Žmogaus teisių stebėjimo institutas.

Atnaujinta: 2021 07 15