BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

KONKURENCIJOS TARYBA ĮVYKDĖ ĮSIPAREIGOJIMUS DĖL TEISĖS AKTŲ

2002 01 07

Praėjusių metų lapkričio mėn. baigus derybas su Europos Komisija dėl konkurencijos derybų skyriaus, liko galioti Lietuvos įsipareigojimai visiškai suderinti nacionalinę teisę konkurencijos srityje su Europos Bendrijos teisynu iki praėjusių metų pabaigos. Konkurencijos taryba įvykdė savo įsipareigojimus priimti reikalingus poįstatyminius teisės aktus dėl bendrųjų išimčių suteikimo susitarimams atskiruose ūkio sektoriuose. Praėjusių metų pabaigoje planuoti dokumentai buvo parengti ir priimti, o šių metų pradžioje juos paskelbus leidinyje „Valstybės žinios“ -įsigaliojo.

Konkurencijos taryba, atsižvelgusi į Europos Bendrijos konkurencijos politikos ir teisės nuostatas, priėmė Konkurencijos tarybos paaiškinimus dėl atskirosios išimties suteikimo tam tikroms susitarimų rūšims draudimo sektoriuje taikant Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5, 6 ir 8 straipsnius. Šiuose paaiškinimuose išdėstomi pagrindiniai principai ir kriterijai, kuriais vadovaujantis bus vertinami susitarimai tarp draudimo paslaugas teikiančių ūkio subjektų ir bus suteikiamos atskirosios išimtys draudimo sektoriuje. Paaiškinimuose aptariami bendrieji susitarimų vertinimo pagrindai, apibūdinami tam tikrų rūšių susitarimai tarp draudimo įmonių, kurie Konkurencijos tarybos nuomone gali būti efektyvūs ekonominės naudos požiūriu ir, laikantis kai kurių sąlygų, neturėtų sukelti konkurenciją ribojančio poveikio. Tokiems susitarimams galėtų būti suteikiama atskiroji išimtis.

Kitas Konkurencijos tarybos priimtas nutarimas - „Dėl atskirųjų išimčių suteikimo horizontaliesiems bendradarbiavimo susitarimams taikant Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5, 6 ir 8 straipsnius“. Suteikdama atskirąsias išimtis šiems susitarimams Konkurencijos taryba iš esmės vadovausis Europos Bendrijų Komisijos parengtais reglamentais ir rekomendacijomis.

Europos Bendrijų Komisijos reglamentas, kuriame išdėstyti kriterijai, taikomi tam tikriems technologijų perdavimo susitarimams, yra pagrindinis dokumentas, kuriuo Konkurencijos taryba vadovausis suteikdama atskirąsias išimtis šiame sektoriuje. Minimo dokumento pagrindu priimtas Tarybos nutarimas „Dėl atskirųjų išimčių suteikimo tam tikriems technologijų perdavimo susitarimams taikant Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5, 6 ir 8 straipsnius“.

Dar vienas Konkurencijos tarybos priimtas teisės dokumentas svarbus žemės ūkio paskirties žemės naudotojams, nes jis reglamentuoja galimas išimtis jų sudaromiems susitarimams. Nutarimas „Dėl bendrosios išimties tam tikriems susitarimams tarp žemės ūkio paskirties žemės naudotojų taikant Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5, 6 ir 7 straipsnius“ nustato reikalavimus susitarimams atsižvelgus į tai, kad juose nebūtų sukuriama pareiga susitarimo šalims nustatyti vienodas žemės ūkio produkcijos kainas ir kad dėl tokių susitarimų nepadidėtų galutiniam vartotojui pateikiamų žemės ūkio produktų kainos.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2016 02 03