Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


KONKURENCIJOS TARYBA ĮŽVELGIA RIZIKŲ, JEIGU „INVEGAI“ BUS LEISTA TEIKTI PASKOLAS RINKOS SĄLYGOMIS NEATSKIRIANT NEŪKINĖS IR KOMERCINĖS VEIKLŲ

businessman-separates-stack-coins-concept-saving-investing.jpg

Vyriausybės sprendimas leisti, kad valstybės įsteigta bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ („INVEGA“), be kita ko, teiktų verslui paskolas rinkos sąlygomis, galėtų sudaryti šiai įmonei palankesnes veiklos sąlygas ir pažeistų Konkurencijos įstatymą. Konkurencijos taryba įspėja, jog siekiant išvengti privačių rinkos dalyvių diskriminavimo ir galimo išstūmimo iš rinkos bei neteisėtos valstybės pagalbos atsiradimo, būtina atskirti „INVEGOS“ neūkinę ir komercinę veiklas, taip pat – atlikti teisės akto poveikio konkurencijai vertinimą.

Konkurencijos taryba įvertino du Vyriausybės nutarimų projektus, kuriais siekiama leisti „INVEGAI“ investuoti turimas laisvas lėšas, plečiant įgyvendinamų finansinių priemonių spektrą, kad ši bendrovė galėtų teikti verslui ne tik lengvatines paskolas, bet ir paskolas rinkos sąlygomis. Taip pat ketinama didinti „INVEGOS“ įstatinį kapitalą nuo 8 688 600 iki 50 002 893 EUR, investuojant valstybės lėšas. Didesnis kapitalas, kaip tikisi Ekonomikos ir inovacijų ministerija, leis pritraukti papildomų skolintų lėšų iš Europos investicijų banko, Šiaurės investicijų banko ar kitų tarptautinių finansinių institucijų bei privačių lėšų įgyvendinamoms priemonėms finansuoti.

Konkurencijos taryba atkreipė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos dėmesį, jog tais atvejais, kai tas pats subjektas vykdo komercinę ir neūkinę veiklą, būtina atskirti šių veiklų išlaidas, finansavimą ir pajamas, kad būtų išvengta kryžminio subsidijavimo (kartu ir galimo konkurencijos iškraipymo), kai valstybės lėšos neūkinei veiklai yra skiriamos komercinei veiklai vykdyti. Neatskyrus veiklų kiltų rizika, kad ūkio subjektas ta dalimi, kuria vykdo komercinę veiklą, būtų privilegijuojamas, jam būtų suteikiama išskirtinė nauda prieš konkurentus.

„Mūsų nuomone, jeigu „INVEGA“ teiktų paskolas rinkos sąlygomis, ji konkuruotų su kitais ūkio subjektais, vykdančiais tokią pat ar panašią veiklą. Todėl svarbu užtikrinti, kad „INVEGAI“ nebūtų sudaryta palankesnių sąlygų, pavyzdžiui, minėtai veiklai nebūtų skiriamas viešasis finansavimas, antraip gali būti pažeistas Konkurencijos įstatymas, o bendrovė gautų neteisėtą valstybės pagalbą“, – sakė Konkurencijos tarybos narė Medeina Augustinavičienė.

Atskirti komercinę veiklą nuo neūkinės buvo nuspręsta ir Jungtinėje Karalystėje steigiant valstybinį banką, kurio dalis veiklų buvo susijusios su valstybės pagalbos priemonių administravimu (neūkine veikla), o kita dalis veiklų – su rinkos sąlygas atitinkančio finansavimo skyrimu (komercine veikla). Taip siekta išvengti kryžminio subsidijavimo, kuris lemtų privačių rinkos dalyvių diskriminavimą ir galimą išstūmimą iš rinkos bei valstybės pagalbos atsiradimą.

Be to, Konkurencijos taryba priminė apie Konkurencijos įstatyme numatytą prievolę teisės aktų rengėjams atlikti teisės akto projekto poveikio konkurencijai vertinimą tais atvejais, kai siekiama, jog valstybės įsteigtas subjektas eitų į rinką ir konkuruotų su kitais čia jau veikiančiais subjektais.