BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

KONKURENCIJOS TARYBA KETURIEMS SEKTORIAMS SKIRS DIDESNĮ DĖMESĮ

Konkurencijos ribojimai darbo rinkoje, sveikatos (įskaitant farmaciją) sektorius, mažmeninė prekyba ir elektroninė prekyba – šiuos sektorinius prioritetus Konkurencijos taryba numatė 2022 m. strategijos įgyvendinimo plane ir ketina ne tik stebėti padėtį minėtose rinkose, bet ir imtis aktyvių tiek tyrimo, tiek prevencijos veiksmų.

Sektorinių prioritetų nustatymas reiškia, kad Konkurencijos taryba šiems sektoriams skirs ypatingą dėmesį vykdydama funkcijas: savo iniciatyva stebėdama padėtį rinkose, nagrinėdama skundus ir spręsdama dėl naujų pažeidimų tyrimų bei rinkos tyrimų pradėjimo, vykdydama esamus tyrimus, imdamasi vertinti koncentracijas, apie kurias ūkio subjektai neprivalo pranešti Konkurencijos tarybai, vertindama teisės aktų ir jų projektų įtaką konkurencijai, vykdydama šviečiamąją ir tarptautinio bendradarbiavimo veiklą.

Sektorinis prioritetas – konkurencijos ribojimai darbo rinkoje – buvo pasirinktas siekiant užtikrinti, kad darbuotojai galėtų pasinaudoti nauda, kurią teikia atvira ir konkurencinga darbo rinka. Šį sektorių kaip prioritetinį įvardija tiek Jungtinių Amerikos Valstijų, tiek Europos konkurencijos institucijos. Sprendimą, kuriuo konstatuotas Konkurencijos įstatymo pažeidimas Lietuvos krepšinio klubams susitarus nemokėti žaidėjams atlyginimų, Konkurencijos taryba priėmė 2021 m. Tokio pobūdžio konkurencijos ribojimų gali būti ir daugiau, tad institucija dės pastangas juos nustatyti arba prevenciškai užkirsti jiems kelią šviečiant ūkio subjektus apie Konkurencijos įstatyme numatytus draudimus.

Sveikatos (įskaitant farmaciją) sektorius buvo pasirinktas, be kita ko, atsižvelgiant į dabartinę pandeminę padėtį ir į jos paveikto sveikatos sektoriaus įtaką visai šalies ekonomikai. Konkurencijos taryba skirs ypatingą dėmesį ne tik ūkio subjektų, kilus įtarimų, elgesio vertinimui, bet ir šiame sektoriuje jau taikomam bei siūlomam teisiniam reglamentavimui.

Mažmeninė prekyba kaip sektorinis prioritetas išskirtas, į nacionalinę teisę perkėlus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl įmonių vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje ir praplėtus įstatymo saugomo tiekėjo sąvoką. Nuo 2021 m. lapkričio įsigaliojus Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pataisoms, daugiau tiekėjų gali ginti savo interesus, jeigu patiria 5 didžiųjų prekybos tinklų spaudimą. Konkurencijos tarybai svarbu, kad rinkos dalyviai žinotų apie pasikeitusius šio įstatymų reikalavimus, ir jų būtų laikomasi platesne apimtimi.

Elektroninė prekyba tarp Konkurencijos tarybos prioritetinių sričių įvardyta stebint pastaruoju metu vykstančius itin sparčius šio sektoriaus pokyčius ir augimą, taip pat vykdant prevencinę veiklą ir informuojant verslo atstovus apie konkurencijos taisyklių taikymą virtualiojoje erdvėje. Institucija mato būtinybę šiame rinkos formavimosi etape užtikrinti, kad konkurencija tarp ūkio subjektų, dalyvaujančių elektroninėje prekyboje, būtų veiksminga. Didelis dėmesys skaitmeninėms rinkoms, įskaitant elektroninę prekybą, yra skiriamas ir ES lygiu, pavyzdžiui, siūlant priimti Skaitmeninių rinkų aktą (angl. Digital Markets Act), kuriuo siekiama užtikrinti, kad visos įmonės, veikiančios skaitmeninėje erdvėje, turėtų geresnes galimybes konkuruoti.

Sektorinių prioritetų nustatymas savaime nereiškia, kad 2022 m. Konkurencijos taryba minėtuose sektoriuose nustatys pažeidimus ar priims kitų reikšmingų sprendimų. Kiekvienu konkrečiu atveju, prieš nuspręsdama imtis veiksmų, institucija vertins, ar tam tikras tyrimas atitiks Konkurencijos tarybos veiklos prioritetą – reikšmingai prisidėti prie veiksmingos konkurencijos apsaugos ir taip užtikrinti kuo didesnę vartotojų gerovę. Vis dėlto institucija tikisi, kad didesnis dėmesys minėtiems sektoriams leis surinkti duomenų bei gauti informacijos, kuri pravers detaliau vertinant konkurencijos sąlygas ne tik šiemet, bet ir artimiausioje ateityje.

Atnaujinta: 2022 01 11