BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

KONKURENCIJOS TARYBA: KLASIFIKUOTŲ SKELBIMŲ SVETAINIŲ SUSIJUNGIMAS APRIBOJO KONKURENCIJĄ

Šiandien Konkurencijos taryba atsisakė suteikti leidimą koncentracijai AS Eesti Meedia įsigijus 100 proc. AllePAL OÜ akcijų. KT nustatė, jog dėl įvykdytos koncentracijos klasifikuotų nekilnojamojo turto ir transporto priemonių skelbimų rinkose Lietuvoje buvo itin apribota konkurencija.

Su AS Eesti Meedia susijusi UAB „Plius“ ir UAB „Vertikali medija“ bei su AllePAL OÜ susijusi UAB „Diginet LT“ yra didžiausios klasifikuotų nekilnojamojo turto ir transporto priemonių skelbimų interneto svetainių valdytojos Lietuvoje, valdančios www.skelbiu.lt, www.auto.plius.lt, www.autogidas.lt, www.domo.plius.lt, www.aruodas.lt skelbimų portalus. Kilus įtarimų, kad 2014 m. AS Eesti Meedia  įgijus bendrovę AllePAL OÜ, galėjo būti sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis ar apribota konkurencija,  KT savo iniciatyva įpareigojo bendroves pateikti pranešimą dėl koncentracijos. Išnagrinėjusi pranešimą, KT nustatė, kad bendrovių susijungimas panaikino buvusią konkurenciją tarp skelbimų portalų, o po koncentracijos susijungusios bendrovės pakėlė klasifikuotų nekilnojamojo turto ir transporto priemonių skelbimų kainas.

Mūsų siekis – kuo konkurencingesnė rinka ir didesnė nauda vartotojams. Detaliai išnagrinėjome klasifikuotų skelbimų svetaines valdančių bendrovių koncentraciją ir atsisakėme duoti leidimą. Esame įsitikinę, kad įvykdyta koncentracija panaikino svarbią konkurencinę jėgą skelbimų rinkoje – susijungusios bendrovės įgijo dominuojančią padėtį, dėl ko buvo apribotos kitų rinkos žaidėjų galimybės patekti į rinką, o klasifikuotų skelbimų kainos vartotojams pakilo.

Šarūnas Keserauskas, Konkurencijos tarybos pirmininkas

Konkurencijos taryba taip pat išnagrinėjo AS Eesti Meedia prašymą nutraukti koncentracijos nagrinėjimo procedūrą atsižvelgiant į tai, kad š.m. balandžio 26 d. UAB „Vertikali medija“ akcijos buvo perleistos tretiesiems asmenims. Atsižvelgdama į tai, kad koncentracijos dalyviai duomenis apie svetainių valdymo pasikeitimus pateikė likus vos šešioms darbo dienoms iki koncentracijos nagrinėjimo termino pabaigos, Konkurencijos taryba neturėjo galimybės surinkti reikiamų duomenų ir įvertinti, ar UAB „Vertikali medija“ akcijų pardavimas pašalino Konkurencijos tarybos nustatytas konkurencijos problemas, todėl AS Eesti Meedia prašymo nutraukti koncentracijos nagrinėjimą netenkino.

Konkurencijos taryba per pastaruosius penkerius metus išdavė 158 leidimus įmonių koncentracijoms. Per šį laikotarpį vienai koncentracijai buvo atsisakyta išduoti leidimą, trims koncentracijoms buvo suteikti leidimai tik po to, kad įmonės prisiėmė konkurencijos problemas šalinančius įsipareigojimus, o penkiais atvejais koncentracijos dalyviams buvo išsiųstos išvados, kad jų planuojamos koncentracijos rinkoje apribotų koncentraciją ir visais šiais penkiais atvejais įmonės atsisakė savo planų vykdyti koncentracijas.

Pastabos

Koncentracijos – tai atvejai, kuomet jungiasi įmonės arba kai įmonė(s) ar fizinis asmuo, turintis vienos ar kelių įmonių ar ūkio subjektų kontrolę, įgyja kito ūkio subjekto kontrolę. Kadangi dėl šių veiksmų rinkoje gali būti itin apribota veiksminga konkurencija, kontrolę įgyjantys asmenys ar besijungiančios įmonės, kurių apyvartos viršija Konkurencijos įstatyme nustatytas ribas, koncentracijos įgyvendinimui privalo gauti Konkurencijos tarybos leidimą. Konkurencijos taryba leidžia vykdyti tik tas koncentracijas, dėl kurių reikšmingai nepablogėtų konkurencijos sąlygos.

 

Atnaujinta: 2016 06 17