Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

KONKURENCIJOS TARYBA KVIEČIA PATEIKTI NUOMONES APIE ASOCIACIJOS „LINAVA“ PATEIKTĄ ĮSIPAREIGOJIMĄ DĖL TIR KNYGELIŲ KAINŲ

2014 02 19

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2012 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1S-122 pradėjo tyrimą dėl Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“  (toliau – Asociacija „LINAVA“) veiksmų platinant TIR knygeles atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 7 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 102 straipsnio reikalavimams. Tyrimas buvo pradėtas kilus įtarimui, kad Asociacija „LINAVA“, būdama vieninteliu ūkio subjektu, iš kurio Lietuvos vežėjai gali įsigyti TIR knygeles, nuo 2011 m. birželio 8 d. padidinusi TIR knygelių kainas,  taip pat taikydama skirtingas TIR knygelių kainas Asociacijos „Linava“ nariams (toliau – nariai) ir Asociacijos „Linava“ kandidatams į narius (toliau – kandidatai į narius) galimai piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi.

Įvertinus tyrimo metu surinktus duomenis, nustatyta, kad Asociacija „LINAVA“, taikydama skirtingas TIR knygelių kainas nariams ir kandidatams į narius, galėjo pažeisti Konkurencijos įstatymo 7 straipsnyje bei SESV 102 straipsnyje įtvirtintą draudimą panašaus pobūdžio sutartyse taikyti nevienodas (diskriminacines) sąlygas atskiriems ūkio subjektams, taip sudarant jiems skirtingas konkurencijos sąlygas.

Reaguodama į Konkurencijos tarybai kilusias abejones bei siekdama geranoriškai pašalinti galimai egzistuojančias konkurencijos problemas, Asociacija „LINAVA“ kreipėsi į Konkurencijos tarybą su prašymu nutraukti atliekamą tyrimą ir  pateikė rašytinį įsipareigojimą nuo 2014 m. balandžio 1 d. suvienodinti atitinkamos rūšies TIR knygelių kainas Asociacijos „LINAVA“ nariams ir kandidatams į narius.

Asociacija „LINAVA“ šiuo įsipareigojimu siūlo suvienodinti atitinkamos rūšies TIR knygelės kainą nariams ir kandidatams į narius, nustatant kandidatams į narius tokio paties dydžio atitinkamos rūšies TIR knygelės kainą kaip ir nariams (t.y. kandidatams į narius taikyti iki šio įsipareigojimo prisiėmimo Asociacijos „LINAVA“ nariams taikytas TIR knygelių kainas).

Konkurencijos taryba kviečia suinteresuotus asmenis iki š. m. kovo 6 d. pateikti argumentuotas nuomones dėl Asociacijos „LINAVA“ pateikto įsipareigojimo el. paštu ieva.racickaite@kt.gov.lt.

Pažymime, kad tuo atveju, jeigu, atsižvelgiant į suinteresuotų asmenų pagrįstas nuomones, bus pripažinta, jog Asociacijos „LINAVA“ pasiūlytas įsipareigojimas yra tinkamas ir pakankamas įtariamam konkurencijos teisės pažeidimui pašalinti, Konkurencijos taryba, vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punktu bei Reglamento 9 straipsniu, gali patvirtinti Asociacijos „LINAVA“ pateiktą įsipareigojimą ir priimti nutarimą tyrimą dalyje dėl Asociacijos „LINAVA“ veiksmų, nustatant skirtingas TIR knygelių kainas Asociacijos „Linava“ nariams ir kandidatams į narius, nutraukti. Pažymime, kad tokiu Konkurencijos tarybos sprendimu nebūtų konstatuojamas konkurencijos teisės taisyklių pažeidimas, tačiau ūkio subjektas būtų teisiškai įpareigojamas vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Už prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymą ūkio subjektams gali būti skiriama piniginė bauda už kiekvieną pažeidimo vykdymo (tęsimo) dieną iki 5 procentų vidutinių dienos bendrųjų pajamų praėjusiais ūkiniais metais.

Atstovė viešiesiems ryšiams