Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

KONKURENCIJOS TARYBA KVIEČIA PATEIKTI NUOMONES APIE PATEIKTUS ĮSIPAREIGOJIMUS NAGRINĖJAMOJE KONCENTRACIJOJE PZU S.A. ĮSIGYJANT IKI 100 PROC. AB „LIETUVOS DRAUDIMAS“ AKCIJŲ

2014 09 16

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba kviečia suinteresuotus asmenis pateikti argumentuotas nuomones apie PZU S.A. (Powszechny Zakùad Ubezpieczeñ Spóùka Akcyjna) (toliau – PZU S.A.) pasiūlytus įsipareigojimus nagrinėjamoje koncentracijoje PZU S.A. įsigyjant iki 100 proc. akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ akcijų.

Pranešimas apie koncentraciją PZU S.A. įsigyjant iki 100 proc. AB „Lietuvos draudimas“ akcijų Konkurencijos taryboje buvo gautas 2014 m. gegužės 9 d.

Konkurencijos taryba, atlikusi koncentracijos PZU S.A. įsigyjant iki 100 proc. akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ akcijų vertinimą, preliminariai nustatė, kad dėl vykdomos koncentracijos sausumos transporto priemonių, išskyrus geležinkelio transporto priemones, draudimo ir turto draudimo rinkose gali būti itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose. Apie preliminarias koncentracijos vertinimo išvadas Konkurencijos taryba informavo PZU S.A., kuri, reaguodama į Konkurencijos tarybai kilusias abejones, 2014 m. rugsėjo 12 d. pateikė rašytinius įsipareigojimus. PZU S.A. pasiūlė perleisti verslo dalį, susijusią su UAB DK „PZU Lietuva“ Lietuvoje vykdoma veikla sausumos transporto priemonių, išskyrus geležinkelio transporto priemones, draudimo ir turto draudimo rinkose. Nekonfidencialus įsipareigojimų santraukos tekstas skelbiamas Konkurencijos tarybos svetainės skiltyje KT KVIEČIA TEIKTI NUOMONES DĖL PZU ĮSIPAREIGOJIMŲ.

Konkurencijos taryba kviečia suinteresuotus asmenis iki š. m. rugsėjo 23 d. pateikti rašytines argumentuotas nuomones dėl PZU S.A. pateiktų įsipareigojimų el. paštu Ieva.Racickaite@kt.gov.lt.

Pastaba:

Jei įmonių pasiūlyti įsipareigojimai yra pripažįstami tinkamais ir pakankamais, kad dėl įgyvendinamos koncentracijos nebūtų itin apribota konkurencija atitinkamoje rinkoje, Konkurencijos taryba leidžia vykdyti koncentraciją pagal dalyvaujantiems ūkio subjektams ar kontroliuojantiems asmenims Konkurencijos tarybos nustatytas koncentracijos vykdymo sąlygas ir įpareigojimus.

Atstovė viešiesiems ryšiams