Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


KONKURENCIJOS TARYBA KVIEČIA TEIKTI NUOMONES DĖL LIETUVOS PAŠTO SIŪLOMŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ

2018 11 13
isipareigojimai.jpg

Konkurencijos taryba kviečia suinteresuotus asmenis pateikti argumentuotas nuomones dėl Lietuvos pašto siūlomų įsipareigojimų siekiant pašalinti galimas konkurencijos problemas.

Konkurencijos taryba 2016 m. liepos 7 d. pradėjo tyrimą dėl Lietuvos pašto veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio reikalavimams įtarusi, kad bendrovė galimai piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi, ribodama konkurenciją teikiant verslo siunčiamų korespondencijos siuntų pristatymo ne asmeniškai pasirašytinai paslaugas.

Įtariama, kad Lietuvos paštas, 2016 m. sausio 1 d. keisdamas kainodarą, apsunkino kitų pašto paslaugos teikėjų galimybes vykdyti viešųjų pirkimų sutartis, kadangi jiems išaugo sąnaudos dėl padidėjusio Lietuvos pašto tarifo. Be to, tokie Lietuvos pašto veiksmai atgraso kitų pašto paslaugos teikėjų dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose, kadangi bendrovė gali bet kuriuo metu, įspėdama prieš 30 dienų, padidinti pašto paslaugos teikėjams taikomus tarifus.

Siekdamas pašalinti galimas konkurencijos problemas, Lietuvos paštas pasiūlė Konkurencijos tarybai prisiimti įsipareigojimus. Bendrovė įsipareigoja apie naujus paslaugų tarifus pranešti ne vėliau nei prieš 3 mėnesius iki jų įsigaliojimo ir įsigaliojus naujiems tarifams taikyti kitų pašto paslaugos teikėjų viešųjų pirkimų sutartims 21 mėnesio pereinamąjį laikotarpį, kurio metu bus taikomi pasiūlymų dėl šių sutarčių pateikimo metu galioję tarifai.

Lietuvos paštas taip pat įsipareigoja nutraukti viešųjų pirkimų būdu sudarytas sutartis, jei pasibaigus pereinamajam laikotarpiui vis dar turėtų tokių galiojančių sutarčių. Bendrovė įsipareigoja, keičiantis kainodarai ir dalyvaudama viešuosiuose pirkimuose, pasiūlymus formuluoti taip, kad į kainos skaičiavimo formulę būtų įtraukiami tiek senieji, tiek naujieji tarifai proporcingai jų galiojimo trukmei ir išvedant atitinkamą svertinį vidurkį.

Su nekonfidencialiu įsipareigojimų tekstu galite susipažinti čia.

Konkurencijos taryba kviečia visus suinteresuotus asmenis iki 2018 m. lapkričio 27 d. pateikti argumentuotas nuomones dėl Lietuvos pašto įsipareigojimų el. paštu Dovile.Kievaite@kt.gov.lt.

Jeigu Konkurencijos taryba, atsižvelgusi į suinteresuotų asmenų pagrįstas nuomones, pripažins, kad Lietuvos pašto pasiūlyti įsipareigojimai yra tinkami ir pakankami įtariamam konkurencijos teisės pažeidimui pašalinti, ji gali juos patvirtinti ir nutraukti tyrimą. Tokiu sprendimu nebūtų konstatuojamas konkurencijos teisės pažeidimas, tačiau ūkio subjektas būtų įpareigojamas vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.

Už prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymą ūkio subjektams gali būti skiriama piniginė bauda už kiekvieną pažeidimo vykdymo (tęsimo) dieną iki 5 proc. vidutinių dienos bendrųjų pajamų praėjusiais ūkiniais metais.