KONKURENCIJOS TARYBA KVIEČIA TEIKTI PASTABAS DĖL PRANEŠIMO APIE KONCENTRACIJĄ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKOS PAKEITIMO PROJEKTO

2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja Pranešimo apie koncentraciją pateikimo ir nagrinėjimo tvarka (toliau – Tvarka). Šiuo metu keičiamos ir pildomos Tvarkos nuostatos, susijusios su koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų nustatymu, taip pat bendrųjų pajamų skaičiavimu.

Konkurencijos taryba kviečia visus suinteresuotus asmenis iki 2016 m. liepos 21 d. pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl Tvarkos pakeitimo projekto el. paštu Agne.Cibulskyte@kt.gov.lt.

Konsultacijos pradžia: 2016 m. liepos 7 d.

Konsultacijos pabaiga: 2016 m. liepos 21 d.

Nutarimo projektą galima rasti čia.