Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


KONKURENCIJOS TARYBA KVIEČIA TEIKTI PASTABAS DĖL PRANEŠIMO APIE KONCENTRACIJĄ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKOS PAKEITIMO PROJEKTO

glasses.jpg

Konkurencijos taryba, atsižvelgdama į Europos Sąjungos konkurencijos teisės ir politikos nuostatas bei sukauptą Konkurencijos įstatymo įgyvendinimo praktiką, planuoja keisti Pranešimo apie koncentraciją pateikimo ir nagrinėjimo tvarką. Suinteresuoti asmenys gali teikti pastabas ir pasiūlymus iki rugsėjo 14 d.

Tvarką ketinama papildyti nuostata, kad jeigu šalis pateikia teisės aktų reikalavimų neatitinkantį didelės apimties pranešimą, kuris su priedais sudaro daugiau nei 100 puslapių (į šį skaičių neįtraukiant finansinių ataskaitų, akcijų pirkimo–pardavimo sutarties), Konkurencijos taryba apie trūkumus ūkio subjektą informuoja raštu per 14 darbo dienų. Apie mažesnės apimties pranešimo trūkumus šalis bus informuota iki šiol galiojančia tvarka – per 7 darbo dienas.

Kita naujovė – prie Tvarkos yra pridedamas pranešimo apie koncentraciją šablonas, kurį naudojant turės būti rengiami pranešimai apie koncentraciją.

Konkurencijos taryba taip pat ketina pakeisti dokumento nuostatą, reglamentuojančią laikotarpį, per kurį suinteresuoti asmenys gali pateikti argumentuotas nuomones apie galimą koncentracijos įtaką konkurencijai. Pateikti argumentuotas nuomones lieka galioti 10 darbo dienų terminas, skaičiuojamas nuo dienos, kai apie būsimą koncentraciją paskelbiama Konkurencijos tarybos tinklalapyje, tačiau, siekiant paspartinti pranešimo nagrinėjimą, suinteresuoti asmenys turės informuoti Konkurencijos tarybą apie ketinimą teikti nuomones ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie numatytą koncentraciją paskelbimo institucijos svetainėje dienos.

Dar viena naujovė susijusi su ūkio subjektų komercinę paslaptį sudarančia informacija. Jeigu tokios informacijos yra Konkurencijos tarybos nutarime, pastarojo išrašas be kitų ūkio subjektų komercinę paslaptį sudarančios informacijos išsiunčiamas pranešimą pateikusiai bendrovei per 3 darbo dienas nuo nutarimo priėmimo. Nutarimas paskelbiamas Konkurencijos tarybos interneto svetainėje per kiek įmanoma trumpesnį laiką.

Taip pat ketinama įpareigoti verslo atstovus pranešime apie koncentraciją nurodyti nagrinėjamose rinkose veikiančius ūkio subjektus, kuriuose koncentracijos dalyviai turi ne mažiau kaip 10 proc. jų balsavimo teisių, akcijų ar kitokių vertybinių popierių, ir įvardyti jų turimą dalį.

Be to, planuojama atsisakyti reikalavimo pateikti informaciją apie visus koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų ir su ja susijusių ūkio subjektų dalyvius.

Konkurencijos taryba kviečia suinteresuotus asmenis iki 2018 m. rugsėjo 14 d. pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl Pranešimo apie koncentraciją teikimo ir nagrinėjimo tvarkos projekto el. p.: linas.petronaitis@kt.gov.ltvikte.jacyte@kt.gov.lt.

Nutarimo projektą galima rasti čia.

Pranešimo apie koncentraciją pateikimo ir nagrinėjimo tvarkos pakeitimai, įvertinus suinteresuotų asmenų pateiktas pastabas, įsigalios nuo 2019 m. sausio 1 d.