Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


KONKURENCIJOS TARYBA LEIDIMĄ KONCENTRACIJAI RAUTAKIRJA OY SUTEIKĖ SU ĮPAREIGOJIMAIS IR SĄLYGOM

2005 10 27

Posėdyje išnagrinėtas Suomijos bendrovės RAUTAKIRJA Oy 2005 m. birželio 2 d. pateiktas pranešimas apie koncentraciją įsigyjant 100 proc. UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra akcijų. Siekdama išvengti dominuojančios padėties Konkurencijos taryba nutarė leisti vykdyti šią koncentraciją pagal pateiktą pranešimą, nustačiusi konkrečius įpareigojimus bei koncentracijos vykdymo sąlygas.

Numatomą vykdyti koncentraciją Konkurencijos taryba įvertino atitinkamose rinkose kaip horizontalią ir vertikalią. Mažmeninėje kasdieninio vartojimo prekių prekybos rinkoje koncentracijos laipsnis keistųsi nedaug. Tuo tarpu didmeninėje spaudinių platinimo rinkoje koncentracijos laipsnis padidėja iki 45-50 proc., o atskirų spaudinių, ypač dienraščių, būtų platinama ir daugiau. Kai kuriuose regionuose didmeninėje spaudinių platinimo rinkoje veikia iš esmės tik koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai. Įėjimas į didmeninę spaudinių platinimo rinką yra ribotas, o vykdoma koncentracija įėjimą į šią rinką dar apsunkintų.

Atsižvelgusi į padidėsiančią RAUTAKIRJA Oy rinkos galią ir spaudos leidėjų galimybes, Konkurencijos taryba pastebėjo, kad ši Suomijos bendrovė po koncentracijos galėtų elgtis nepriklausomai nuo savo konkurentų bei paslaugos pirkėjų. Konkurencijos taryba taip pat visapusiškai įvertino RAUTAKIRJA Oy pateiktus įsipareigojimus, kurie galėtų užtikrinti skaidrią ir nediskriminuojančią leidinių platinimo sistemą rinkoje, palengvinti įėjimą į rinką, išvengti kryžminio subsidijavimo, išimtinių spaudos platinimo nuostatų su mažmenininkais ir leidėjais ir kt. Išnagrinėjusi tiek pateiktų įsipareigojimų turinį bei galimą jų poveikį, tiek kontrolės būdus, Konkurencijos taryba nutarė duoti leidimą įsigyti 100 proc. UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra akcijų su įpareigojimais ir koncentracijos vykdymo sąlygomis.

Vienas iš svarbiausių įpareigojimų toks, kad leidinių platinimo veikla ir prekyba kioskuose turi būti organizuota per dvi nepriklausomas atskiras bendroves. Atskyrus veiklas, UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūros grupės bendrovės užsiims mažmenine prekyba kioskuose, o leidinių platinimo veiklą perleis UAB „Impress Teva“, kuri šią veiklą tęs. Šis įpareigojimas turės būti įvykdytas per šešis mėnesius.

Nutarimas įpareigoja RAUTAKIRJA Oy ( per UAB „Impress Teva“) įdiegti nediskriminuojančią, skaidrią ir visiems leidėjams vienodą komisinio atlygimo sistemą, pagrįstą kriterijais, nurodytais Konkurencijos tarybos nutarime. Taip pat leidėjams turi būti suteikta teisė jų iniciatyva nutraukti platinimo sutartis, sudarytas su „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūros grupe arba bendrove „Impress Teva“ bet kuriuo metu, raštu įspėjus prieš tris mėnesius, už sutarčių nutraukimą netaikant ekonominių sankcijų.

RAUTAKIRJA Oy bendroves Konkurencijos taryba įpareigojo neįtraukti į sutartis su mažmenininkais ir leidėjais jokių nuostatų dėl išimtinių spaudos platinimo sąlygų; UAB „Impress Teva“ platinimo tinklą būti atviru visiems leidėjams nepriklausomai nuo jų dydžio ir platinimo apimčių; nediskriminuoti leidėjų vienas kito atžvilgiu ir užtikrinti, kad leidėjai nebus diskriminuojami lyginant su RAUTAKIRJA Oy grupei priklausančių leidinių leidėjais.

Taip pat numatyta, kad per nustatytą laikotarpį tvirtinti Konkurencijos tarybai turės būti pateikta nepriklausomo stebėtojo, kuris privalės užtikrinti nutarime nurodytų įpareigojimų vykdymą, kandidatūra bei RAUTAKIRJA Oy ir šio stebėtojo sutarties projektas. Nepriklausomo stebėtojo pareigos turi būti patikėtos žinomai audito ar konsultacinei bendrovei. Stebėtojas privalės pagal nustatytą tvarką rengti ataskaitas apie tai, kaip vykdomi įpareigojimai ir kokie atliekami veiksmai atskiriant platinimo ir mažmeninės prekybos veiklas, o leidėjams pageidaujant apie tai juos informuoti raštu.

Priimtame nutarime yra nustatytos įsipareigojimų vykdymo sąlygos, terminai bei jų pratęsimo ar pakeitimo galimybės, ir nurodyta, kad už nutarime esančių įpareigojimų nevykdymą ir koncentracijos vykdymo sąlygų nesilaikymą gali būti taikoma Konkurencijos įstatyme numatyta atsakomybė.

Priimant nutarimą buvo atsižvelgta į bendrovių „Lietuvos rytas“, „Respublikos“ leidiniai“, „Verslo žinios“, „Lietuvos žinios“ ir kai kurių rajonuose leidžiamų laikraščių bei Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos pareikštą pritarimą numatytiems įpareigojimams koncentraciją vykdančiam ūkio subjektui.

Atstovė viešiesiems ryšiams