BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


KONKURENCIJOS TARYBA MAXIMA LT, UAB SKYRĖ 40 000 LITŲ BAUDĄ

2014 01 23

Konkurencijos taryba sausio 22 d. pripažino, kad MAXIMA LT, UAB (toliau – MAXIMA) sutarčių su maisto prekių ir gėrimų tiekėjais nuostatos, nustatančios teisę MAXIMA be apribojimų grąžinti maisto prekes ir gėrimus tiekėjams, o tiekėjus įpareigojančios grąžinamas prekes priimti, pažeidė Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo (toliau – MPĮNVDĮ) reikalavimus. Už šį įstatymo pažeidimą Konkurencijos taryba įmonei skyrė 40 000 Lt baudą.

Įvertinusi atlikto tyrimo išvadas Konkurencijos taryba nustatė, kad MAXIMA, kaip didelę rinkos galią turinti mažmeninės prekybos įmonė, sutartyse su maisto prekių ir gėrimų tiekėjais nustatė MPĮNVDĮ nuostatas pažeidžiančias prekių grąžinimo sąlygas.

Konkurencijos taryba atkreipia dėmesį, kad būtent mažmeninės prekybos įmonė gali geriausiai įvertinti prekių pardavimo riziką ir, atitinkamai, planuoti užsakomų maisto prekių ir gėrimų kiekius. MPĮNVDĮ yra numatyta, kokia apimtimi įstatyme nurodytais atvejais gali būti paskirstyta rizika tarp tiekėjo ir mažmeninės prekybos įmonės. Konkurencijos taryba konstatavo, kad MAXIMA pažeidė MPĮNVDĮ 3 straipsnio 1 dalies 7 punkto nuostatas neproporcingai perkeldama tiekėjui riziką, susijusią su įmonės jau įsigytų prekių perpardavimu.

Konkurencijos taryba taip pat atkreipia dėmesį, kad MAXIMA veiksmai, susiję su maisto prekių ir gėrimų tiekimo sutartimis, galėjo neigiamai paveikti tiekėjų galimybes planuoti investicijas ir taikyti naujoves dėl sumažėjusių pajamų ir padidėjusio neapibrėžtumo.

Skiriant baudą buvo atsižvelgta į tai, kad tyrimo metu MAXIMA informavo tiekėjus apie MPĮNVDĮ pažeidžiančių nuostatų netaikymą grąžintinoms prekėms ir viešai apie tai  paskelbė MAXIMA interneto svetainėje bei ėmėsi kitų veiksmų. Konkurencijos taryba pripažino, kad taip įmonė nutraukė pažeidimą ir užkirto  kelią žalingoms jo pasekmėms. Priimant nutarimą buvo atsižvelgta ir į kitas baudos skyrimui reikšmingas aplinkybes.

Konkurencijos tarybos nutarimą galima rasti čia.

Pastaba

Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo tikslas – riboti didelę rinkos galią turinčių mažmeninės prekybos įmonių rinkos galios panaudojimą ir užtikrinti maisto prekių ir gėrimų tiekėjų ir didelę rinkos galią turinčių mažmeninės prekybos įmonių interesų pusiausvyrą. Šio įstatymo 3 straipsnis draudžia mažmeninės prekybos įmonėms atlikti ūkinės veiklos sąžiningai praktikai prieštaraujančius veiksmus, kuriais mažmeninės prekybos įmonių veiklos rizika perkeliama tiekėjams arba jiems primetami papildomi įsipareigojimai, arba kurie varžo tiekėjų galimybes laisvai veikti rinkoje, įskaitant reikalavimą priimti neparduotas maisto prekes, išskyrus negreitai gendančias supakuotas maisto prekes, jeigu jos yra saugios, kokybiškos, galioja ne mažiau kaip 1/3 nustatyto tinkamumo vartoti termino arba jų tinkamumo vartoti terminas neribojamas, ir dėl jų grąžinimo yra išankstinis susitarimas.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2016 09 19