BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

KONKURENCIJOS TARYBA NELEIDO TV3 AKCININKEI PERIMTI DIDŽIAUSIOS LIETUVOJE RADIJO STOČIŲ GRUPĖS

„All Media Lithuania“ negalės įsigyti po 100 proc. trijų bendrovių, valdančių radijo stotis M-1, „M-1 plius“, „Lietus“, „Laluna“, „Raduga“, bei įmonės „Reklamos ekspertai“ akcijų. Konkurencijos taryba leidimo šiam sandoriui nedavė nustačiusi, kad įgyvendinus koncentraciją būtų sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija radijo bei televizijos reklamos pardavimo rinkose.

Pagal 2023 m. vasario 22 d. gautą pranešimą apie ketinimą vykdyti koncentraciją bendrovė „All Media Lithuania“, transliuojanti TV3, TV6, TV8 ir „TV3 Plius“ televizijos programas, planavo įsigyti tris įmones, valdančias radijo stotis M-1, „M-1 plius“, „Lietus“, „Laluna“, „Raduga“, bei jose reklamą parduodančią bendrovę „Reklamos ekspertai“. Su „All Media Lithuania“ susijusi bendrovė „All Media Radijas“ radijo dažniais transliuoja „Power Hit Radio“, internetu – „Power Gold“ radijo programas bei parduoda reklamą, o „All Media Digital“ valdo tv3.lt ir kitas interneto svetaines, kur taip pat parduoda reklamą.

Konkurencijos taryba siekė nustatyti, ar įgyvendinus minėtą sandorį nekils neigiamų pasekmių konkurencijai radijo bei televizijos reklamos pardavimo rinkose, nes „All Media Lithuania“, kuri šiuo metu turi didelę televizijos reklamos rinkos dalį, po koncentracijos prisijungusi didžiausią Lietuvoje radijo stočių grupę, reikšmingai padidintų savo dalį ir radijo reklamos rinkoje.

Institucija atliko išsamią ekonominę analizę: vertino sandorio šalių užimamas rinkos dalis ir konkurencinį artumą, rinkos dalyvių parduodamos reklamos apimtį, jų bei konkurentų plėtros galimybes, tikimybę naujiems dalyviams įeiti į radijo programų transliavimo rinką ir kt. Ekspertai kreipėsi ir gavo paaiškinimus ne tik iš koncentracijos dalyvių bei jų konkurentų, bet ir iš reklamos agentūrų, taip pat – iš Lietuvos bendrovių, perkančių reklamą įvairiose televizijos bei radijo programose.

Išanalizavusi gautus atsakymus bei surinktus duomenis, Konkurencijos taryba nustatė, kad sandorio šalių valdomos radijo stotys M-1 ir „Power Hit Radio“ yra artimos konkurentės radijo reklamos pardavimo rinkoje, o jų tarpusavio konkurencija yra reikšminga. Po sandorio ši tarpusavio konkurencija būtų panaikinta, koncentracijos šalys užimtų didžiausią radijo reklamos rinkos dalį pagal pajamas, valdytų didžiausią klausyto laiko dalį turinčias radijo stotis ir dar labiau padidintų atotrūkį nuo kitų konkurentų. Atsiradus tokiam dideliam rinkos žaidėjui, Konkurencijos tarybos vertinimu, kitoms radijo stotims būtų apsunkintos galimybės veiksmingai konkuruoti, o radijo reklamos pirkėjai turėtų mažiau pasirinkimo alternatyvų.

Dar viena institucijos identifikuota neigiama sandorio pasekmė konkurencijai yra susijusi su bendrovės „All Media Lithuania“ galimybe taikyti reklamos pardavimo siejimo praktiką, kai reklamos pirkėjams, perkantiems ir televizijos, ir radijo reklamos paketus iš jos valdomų žiniasklaidos priemonių, būtų siūlomos nuolaidos.

Savaime nėra draudžiama sieti televizijos ir radijo reklamos pardavimą, tačiau itin koncentruotoje rinkoje tokia praktika būtų žalinga, jeigu ją taikytų didelę rinkos dalį užimanti bendrovė. Kadangi po sandorio „All Media Lithuania“ galėtų televizijos ir radijo reklamos siejimo praktiką taikyti ir M-1 grupės atžvilgiu, Konkurencijos taryba įžvelgia riziką, kad reklamos pirkėjai būtų skatinami dar aktyviau pirkti reklamą iš „All Media Lithuania“ priklausančių televizijos ir radijo stočių, atitinkamai mažindami pas konkurentus užsakomos reklamos apimtis.

„Konkurentai, negalintys pasiūlyti panašių susietos reklamos paketų, prarastų dalį pajamų, sumažėtų jų galimybės investuoti į programų turinį ir išlaikyti auditoriją, būtų apsunkinta tiek jų plėtra, tiek naujų dalyvių įėjimas į rinką. Nelikus pakankamo konkurencinio spaudimo ir susilpnėjus konkurentams, ilgainiui koncentracijos dalyviai galėtų padidinti reklamos paslaugų kainas“, – sakė Konkurencijos tarybos pirmininkė Jolanta Ivanauskienė.

Sandorio šalys, susipažinusios su išvadomis dėl galimo neigiamo poveikio konkurencijai, teikė Konkurencijos tarybai atsiliepimus ir papildomus argumentus, tačiau institucija vertinimo nepakeitė.

„All Media Lithuania“ pasiūlė prisiimti įsipareigojimus – parduoti „Power Hit Radio“ valdančią bendrovę „All Media Radijas“ ir netaikyti televizijos bei radijo reklamos susiejimo praktikos. Vis dėlto Konkurencijos taryba pripažino, kad įsipareigojimai nepašalintų identifikuotų neigiamų pasekmių konkurencijai. Įsipareigojimas netaikyti televizijos ir radijo reklamos siejimo praktikos nebūtų efektyvus, nes reikalautų nuolatinės ir itin sudėtingos priežiūros, kurios dėl reklamos pardavimo specifikos būtų neįmanoma užtikrinti.

Įvertinusi visą surinktą informaciją ir aplinkybes, Konkurencijos taryba nusprendė neduoti leidimo bendrovei „All Media Lithuania“ vykdyti koncentraciją įsigyjant po 100 proc. bendrovių, valdančių radijo stotis M-1, „M-1 plius“, „Lietus“, „Laluna“ ir „Raduga“, bei įmonės „Reklamos ekspertai“ akcijų, nes dėl sandorio būtų sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija radijo ir televizijos reklamos pardavimo rinkose.

Nekonfidenciali Konkurencijos tarybos nutarimo versija paskelbta institucijos interneto svetainėje.

Nutarimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo jo įteikimo arba paskelbimo institucijos interneto svetainėje dienos.

Atnaujinta: 2023 10 10