BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

KONKURENCIJOS TARYBA NEPRADĖS TYRIMO DĖL LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS IR LIETUVOS TECHNINĖS APŽIŪROS ĮMONIŲ ASOCIACIJOS VEIKSMŲ

2022 12 07

Konkurencijos taryba nusprendė nepradėti tyrimo dėl Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) ir Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos „Transeksta“ veiksmų, nes LTSA nepažeidė Konkurencijos įstatymo, o asociacijos veiksmų tyrimas neatitiktų strateginės reikšmės principo ir pareikalautų reikšmingų institucijos išteklių.

Į Konkurencijos tarybą kreipėsi bendrovė „Auto ekspertas“, kurios teigimu, LTSA ir jos patvirtinti teisės aktai – Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašas bei Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės (CTADB) nuostatai – pažeidžia Konkurencijos įstatymą. Anot pareiškėjos, „Transeksta“ nepagrįstai apmokestina ją už suteiktą prieigą prie CTADB ir leidimą sukelti techninės ekspertizės duomenis ir tokiu būdu piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi, taip pat naudojimosi CTADB sąlygos nėra reglamentuotos, t. y. nėra nustatyti konkretūs asociacijos, kuriai pavesta tvarkyti duomenų bazę, galimi taikyti atlygio dydžiai. Be to, kaip nurodo pareiškėja, tam tikriems ūkio subjektams suteikiama galimybė neatlygintinai naudotis duomenų baze, kas neužtikrina sąžiningos konkurencijos laisvės bei vienus ūkio subjektus privilegijuoja kitų subjektų atžvilgiu, o asociacija paskirta būti jos tvarkytoju galimai neorganizavus atrankos procedūros.

Išnagrinėjusi gautą kreipimąsi, Konkurencijos taryba nustatė, kad pareiškėja, teikdama techninės ekspertizės paslaugas, nekonkuruoja su valstybės įmone „Regitra“, LTSA, Policijos departamentu ar Transporto priemonių draudikų biuru, kurie tokių paslaugų neteikia, todėl nėra pagrindo teigti, jog būtų privilegijuojami arba diskriminuojami atskiri ūkio subjektai ar jų grupės bei sudaromos skirtingos konkurencijos sąlygos. Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme įtvirtinta, kad tam tikri subjektai naudojasi duomenų baze neatlygintinai ir CTADB duomenų tvarkymo funkcija pavesta vykdyti asociacijai. Be to, Konkurencijos tarybos vertinimu, LTSA nėra suteikta teisė reguliuoti duomenų tvarkymo CTADB įkainių dydžio, tad šią problemą pasiūlyta spręsti Vyriausybei priimant atitinkamų teisės aktų pakeitimus.

Kadangi Vilniaus apygardos teismas 2022 m. priėmė sprendimą, kuriuo konstatavo, kad duomenų teikimas į CTADB gali būti apmokestintas, o pareiškėja nepateikė įrodymų, kurie bent preliminariai leistų įtarti, jog asociacijos taikomi įkainiai yra neproporcingo dydžio, Konkurencijos taryba nusprendė tyrimo nepradėti. Institucija priėjo išvados, kad detalus pareiškime nurodytų faktinių aplinkybių vertinimas bei analizė pareikalautų reikšmingų Konkurencijos tarybos išteklių.

Konkurencijos tarybos nuomone, pareiškėjos keliamą klausimą dėl duomenų teikimo į CTADB įkainių dydžio efektyviausiai galėtų išspręsti sąnaudomis paremta įkainių apskaičiavimo tvarka. Institucija pasiūlė Vyriausybei parengti Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimą, kuris suteiktų Susisiekimo ministerijai ar LTSA kompetenciją įtvirtinti sąnaudomis paremtą CTADB duomenų teikimo ir gavimo įkainių apskaičiavimo tvarką, pagal kurią asociacija nustatytų įkainius, ir įpareigoti viešojo administravimo subjektą tokią tvarką patvirtinti.

Konkurencijos tarybos sprendimas atsisakyti pradėti tyrimą nereiškia, kad asociacijos veiksmai negali pažeisti Konkurencijos įstatymo reikalavimų ir neriboja nukentėjusiųjų asmenų teisių, įskaitant pareiškėją, kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo.

Nutarimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo jo įteikimo arba paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos.

Atnaujinta: 2022 12 07