Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

KONKURENCIJOS TARYBA NETIRS, AR „TELE 2“ REKLAMA PAŽEIDŽIA REKLAMOS ĮSTATYMĄ

2014 04 04

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba š.m. balandžio 1 d. nutarė nepradėti nagrinėjimo procedūros (tyrimo) dėl UAB „TELE2“ reklamos atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo reikalavimams.

Konkurencijos taryba š.m. vasario  19 d. gavo UAB „EUROCOM“ ir UAB „Bitė Lietuva“ skundą (toliau – Pareiškėjai) dėl galimai klaidinančios UAB „TELE2“ reklamos. Pareiškėjų nuomone, UAB „TELE2“ reklama pažeidė Reklamos įstatymo 6 straipsnyje numatytus lyginamosios reklamos leistinumo kriterijus ir galimai klaidino vartotojus.

Konkurencijos taryba įvertino visų įmonių pateiktą informaciją bei argumentus ir, vadovaudamasi Reklamos įstatymo 25 straipsnio 7 dalimi dėl veiklos prioriteto, nutarė tyrimo nepradėti. Konkurencijos tarybos nuomone, šiuo atveju galimas komercinę veiklą vykdančių subjektų interesų pažeidimas nereiškia vartotojų teisių ir jų teisėtų interesų pažeidimo. Be to, Pareiškėjai niekaip nepagrindė, kodėl apie „BITĖS grupę“ Reklamoje pateikiama informacija, net jei ji būtų klaidinanti ar neleidžiama lyginamoji reklama, galėtų  paveikti vartotojų ekonominį elgesį ir tuo reikšmingai pažeisti jų teises ir teisėtus interesus.

Konkurencijos tarybos ekspertai, vertindami, ar nagrinėjimo procedūra atitinka veiklos prioritetą, vadovaujasi įtakos veiksmingai vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsaugai, strateginės reikšmės bei racionalaus išteklių naudojimo principais.

Vien tik per š.m. kovo mėnesį Konkurencijos taryba gavo 22 pranešimus dėl galimai klaidinančios reklamos ir išsiuntė 13 įspėjimų reklamos davėjams, siūlydama pakeisti arba nutraukti galimai klaidinančią reklamą. Šiuo metu Konkurencijos tarybos ekspertai atlieka 5 tyrimus  dėl galimai klaidinančios reklamos.

Pastaba:

(1) Reklamos įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad lyginamąja reklama laikoma reklama, kurioje tiesiogiai arba netiesiogiai nurodomas reklamos davėjo konkurentas, jo prekės ar paslaugos. Pagal Reklamos įstatymo 6 straipsnį lyginamoji reklama yra leidžiama, kai laikomasi šiame straipsnyje nurodytų reikalavimų, be kita ko, reklama neturi klaidinti pagal Reklamos įstatymo 2 straipsnio 3 dalį bei 5 straipsnį (Reklamos įstatymo 6 straipsnio 1 punktas), reklamoje turi būti lyginamos prekės ar paslaugos, tenkinančios tuos pačius poreikius ar skirtos tiems patiems tikslams (Reklamos įstatymo 6 straipsnio 2 punktas) ir kt. Pagal Reklamos įstatymo 28 straipsnio 1 dalį, asmenys, kurių teisės ir įstatymų saugomi interesai pažeidžiami naudojant šio įstatymo draudžiamą reklamą, turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą su ieškiniu.

(2) 2013 m. spalio 8 d. Konkurencijos taryba patvirtino Klaidinančios ir neleidžiamos lyginamosios reklamos vertinimo gaires (toliau – Reklamos vertinimo gairės arba Gairės). Šiose gairėse pateikiami pagrindiniai reklamos vertinimo kriterijai, kuriais remiantis reklamos davėjai, jos kūrėjai  ir kiti reklaminės veiklos subjektai galės savarankiškai įvertinti, ar jų reklama nėra klaidinanti.  Gairėse yra pateikiama daug pavyzdžių iš  Konkurencijos tarybos ir teismų praktikos, iliustruojančių kokių reklamos formuluočių reikėtų vengti, bei kitos naudingos informacijos, parengtos apibendrinus Reklamos įstatymo, Nesąžiningos komercinės veiklos  vartotojams draudimo įstatymo, Konkurencijos įstatymo bei Europos Sąjungos direktyvų nuostatas, teismų praktiką ir kitus šaltinius.

(3) Konkurencijos taryba tęsia 2013 m. pradėtų seminarų ciklą ir balandžio 30 d. kviečia įmones ir asociacijas į seminarą „Kūrybiška reklama: ar būtinai klaidinanti“.

Atstovė viešiesiems ryšiams