Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


KONKURENCIJOS TARYBA NUBAUDĖ RENGINIŲ ORGANIZATORIUS IR JŲ ASOCIACIJĄ UŽ DRAUDŽIAMĄ SUSITARIMĄ

2009 06 11

Konkurencijos taryba priėmė nutarimą dėl renginių organizavimo veikla užsiimančių ūkio subjektų ir jų asociacijos veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio (draudžiami susitarimai) reikalavimams. Ūkio subjektų – renginių organizavimo veikla užsiimančių bendrovių – veiksmai buvo įvertinti kaip Konkurencijos įstatymo pažeidimas – draudžiamas susitarimas tarp konkurentų dėl kainų nustatymo. Atsižvelgusi į tyrimo išvadas ir įvertinusi ūkio subjektų išdėstytus argumentus, Konkurencijos taryba priėjo prie išvados, jog Renginių organizatorių asociacija (ROA) bei jos narės, renginių organizavimo paslaugas teikiančios bendrovės Lietuvoje - UAB „Alchemic“, UAB „Anoniminių darboholikų klubas“, UAB „Concept Events & Media“, VšĮ „Pirmoji kava“ ir UAB „Saldo grupė“ sudarė draudžiamą susitarimą nustatyti fiksuotą konkurso mokesčio dydį, kurį turi sumokėti konkursų dėl renginių organizavimo paslaugų pirkimo organizatoriai, ir tokiais veiksmais pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus. Už nustatytą Konkurencijos įstatymo pažeidimą skirtos baudos: UAB „Alchemic“ – 9 300 Lt , UAB „Anoniminių darboholikų klubas“-35 200 Lt , UAB „Concept Events & Media“ – 45 300 Lt, VšĮ „Pirmoji kava“- 39 000 Lt ir UAB „Saldo grupė“- 22 200 Lt. ROA ir pažeidimą įvykdžiusias bendroves Konkurencijos taryba taip pat įpareigojo nutraukti nurodytą Konkurencijos įstatymo pažeidimą, jeigu jis vis dar tęsiamas.

Tyrimas buvo pradėtas 2008 m. vasarį Konkurencijos tarybos iniciatyva, siekiant išanalizuoti ūkio subjektų veiklą, susijusią su renginių organizavimo paslaugų teikimu Lietuvos Respublikoje. Tyrimo metu buvo surinkta pakankamai įrodymų, kad Renginių organizatorių asociacija ir jos nariai tarpusavyje bendravo konkurso mokesčio klausimais bei ROA valdybos susirinkimų metu nustatė 2008 Lt dydžio konkurso mokestį. Konkurencijos taryba, atsižvelgusi į tyrimo išvadas, konstatavo, kad renginių organizavimo veikla užsiimantys ūkio subjektai – ROA nariai sprendimų dėl konkurso mokesčio taikymo nepriimdavo savarankiškai, todėl tokiais savo veiksmais jie pažeidė pagrindinius sąžiningos konkurencijos principus.

Nustatyto dydžio konkurso mokestis (2008 Lt su PVM) turėjo būti taikomas visų tipų, masto, trukmės ir bet kokio biudžeto konkursams dėl renginių organizavimo paslaugų, nepriklausomai nuo ūkio subjekto patirtų konkursinio pasiūlymo paruošimo sąnaudų. Atsižvelgus į šias konkurso mokesčio taikymo sąlygas galima padaryti išvadą, kad konkurso mokestis – fiksuoto dydžio įkainis už renginių organizatorių teikiamą paslaugą – konkursinio pasiūlymo paruošimą klientui, kuris, organizuodamas konkursą, ketina įsigyti renginio organizavimo paslaugą. ROA ir jos narių susitarimas dėl visiems nariams privalomo fiksuoto 2008 Lt dydžio konkurso mokesčio pažeidžia renginių organizavimo paslaugų vartotojų - klientų – interesus, kadangi susitarimo tarp ROA narių pagrindu mokant konkurso mokestį, dirbtinai padidinamos konkurso organizatorių sąnaudos, dėl ko gali padidėti ir konkursą organizuojančių ūkio subjektų teikiamų paslaugų kaina galutiniams vartotojams.

Įvertinusi ROA ir jos narių susitarimą dėl 2008 Lt dydžio konkurso mokesčio nustatymo, Konkurencijos taryba akcentuoja, kad ūkio subjektai, t.y. kiekvienas iš ROA narių, kurie teikia renginių organizavimo paslaugas, turi nepriklausomai apsispręsti dėl tokio mokesčio taikymo ar netaikymo, ar konkretaus jo dydžio. Dėl konkurso mokesčio turėtų būti priimamas konkretaus ūkio subjekto savarankiškas sprendimas, t.y. konkurso atveju kiekvienas atskiras ūkio subjektas turėtų savarankiškai spręsti, ar jam taikyti konkurso mokestį, ar netaikyti, o jei nuspręstų taikyti, tai turėtų savarankiškai apsispręsti dėl tokio mokesčio dydžio, įvertinęs konkursinio pasiūlymo rengimo sąnaudas, savo reputaciją ar kitus kriterijus. Šiuo atveju konkurencijos ribojimas ir Konkurencijos įstatymo pažeidimas būtent ir pasireiškė tuo, kad tiek dėl konkurso mokesčio dydžio, tiek apskritai dėl jo taikymo ROA nariai susitarė bendrai priimdami atitinkamus sprendimus ir juos įgyvendindami.

Konstatavusi Konkurencijos įstatymo pažeidimą ir skirdama baudas (baudos dydis už pažeidimo pavojingumą – 1 proc. ūkio subjektų bendrųjų metinių pajamų 2007 m.) Konkurencijos taryba atsižvelgė į kai kurias atsakomybę lengvinančias aplinkybes. Buvo atsižvelgta į nustatyto pažeidimo trukmę, taip pat į tai, kad UAB „Alchemic“, UAB „Anoniminių darboholikų klubas“ ir VšĮ „Pirmoji kava“ Konkurencijos tarybos posėdžio metu iš esmės pripažino pažeidusios Konkurencijos įstatymo reikalavimus, todėl šiems ūkio subjektams baudų dydžiai buvo sumažinti 10 proc. Atsižvelgusi į susiklosčiusią ekonominę situaciją renginių organizavimo rinkoje Lietuvoje, taip pat vadovaudamasi teisingumo ir proporcingumo skiriant baudas principais, Konkurencijos taryba visiems pažeidimą padariusiems ūkio subjektams baudų dydžius papildomai sumažino 10 proc.

Atstovė viešiesiems ryšiams