BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


KONKURENCIJOS TARYBA NUBAUDĖ TRIS BENDROVES UŽ DRAUDŽIAMĄ SUSITARIMĄ JOMS DALYVAUJANT PHARE KONKURSE

2003 07 15

Konkurencijos taryba baigė tyrimą ir pagal jo išvadas šiandien posėdyje, išklausiusi suinteresuotų šalių paaiškinimus, priėmė nutarimą. Nutarime pripažinta, kad trys ūkio subjektai, dalyvaudami PHARE konkurse, sudarė draudžiamą susitarimą, t. y. atliko veiksmus, kuriuos draudžia Konkurencijos įstatymo 5 straipsnis, ir už tokius neleistinus veiksmus jiems paskyrė baudas.

Tyrimas Konkurencijos tarybos iniciatyva buvo pradėtas 2003 m. kovo mėn., gavus informacijos apie kai kuriuos ūkio subjektų, dalyvavusių 2002 m. vykusiame PHARE konkurse dėl informacinės technologijos įrangos pirkimo, veiksmus. Šis PHARE konkursas buvo skirtas informacinės technologijos įrangai, skirtai stiprinti Žemės ūkio ministerijos ir susijusių institucijų pajėgumus vadovauti bei administruoti Europos Sąjungos aquis žemės ūkio ir vidaus regionų vystymo srityje, pirkti. Informacinės technologijos įrangos užsakovas - Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, konkurso organizatorius - VĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“. Šiame konkurse dalyvavo keturios bendrovės - UAB „Blue Bridge“, UAB „Techna Orbis“, UAB „Aideta“ ir UAB „CompServis“. Konkursas buvo vykdomas vadovaujantis Europos Sąjungos pirkimų procedūromis, o lėšos minimo konkurso objekto įgyvendinimui buvo skirtos pagal Lietuvos PHARE nacionalinę finansavimo programą, dalį lėšų taip pat skyrė Lietuva. Konkursą, kuris priskirtinas dideliems konkursiniams objektams, laimėjo UAB „Blue Bridge“, pasiūliusi kainą 499 094 EUR.

Tyrimas buvo pradėtas gavus informacijos, kad trijų konkurse dalyvavusių ūkio subjektų - UAB „Aideta“, UAB „Blue Bridge“ ir UAB „Techna Orbis“ - pateikti konkursiniai pasiūlymai buvo labai panašūs ir kad bendrovė „Blue Bridge“ galėjo parengti konkursinius pasiūlymus ir savo konkurentams - bendrovėms „Techna Orbis“ bei „Aideta“. Vykusio tyrimo metu buvo išsiaiškinta, kad trijų konkurse turėjusių tarpusavyje konkuruoti bendrovių - UAB „Blue Bridge“, UAB „Aideta“ ir UAB „Techna Orbis“ konkursinių pasiūlymų specifikacijos buvo parengtos panašios. Tyrimo metu atskleisti faktai leido Konkurencijos tarybai prieiti prie išvados, kad UAB „Blue Bridge“, UAB „Aideta“ ir UAB „Techna Orbis“ sudarė Konkurencijos įstatymo draudžiamą susitarimą, kadangi bendrovės tiesiogiai susitarė pateikti suderintus pasiūlymus minėtam konkursui, susitarė dėl konkurso laimėtojo UAB „Blue Bridge“ ir vykdė šios bendrovės nurodymus rengiant konkursinių pasiūlymų dokumentus. Kainų skaičiavimus visoms trims bendrovėms, joms sutikus, parengė UAB „Blue Bridge“, ir bendrovės susitarė, kad UAB „Blue Bridge“ kainos bus mažiausios. Įvykus tokiam susitarimui, UAB „Blue Bridge“ faktiškai konkurse nekonkuravo su UAB „Aideta“ ir UAB „Techna Orbis“, kurios sudarė sąlygas minėtai bendrovei laimėti informacinės technologijos įrangos pirkimo PHARE konkurse.

Šio tyrimo metu Konkurencijos taryba gavo minėtų bendrovių prisipažinimą apie tai, kad dalyvaudamos konkurse jos sudarė draudžiamą susitarimą. Bendrovės Konkurencijos tarybai prisipažino, kad „ įgyvendinant susitarimą UAB „Blue Bridge“ parengė konkursinius pasiūlymus bendrovėms UAB „Aideta“ ir UAB „Techna Orbis“, užpildė specifikacijų lenteles bei atliko kainų skaičiavimus“. Tokiais veiksmais bendrovės pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio nuostatas, kadangi vienas šio straipsnio punktų draudžia konkurentų susitarimą dalyvauti arba pateikti suderintus pasiūlymus viešajame pirkime, konkurse ar kituose panašaus pobūdžio pirkimuose.

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos praktikoje šis prisipažinimas tapo pirmuoju tokio pobūdžio teisiniu faktu tiriant draudžiamus susitarimus. Tačiau Europos Komisijos praktikoje ūkio subjektų prisipažinimai yra įprastas ir palyginti dažnas konkurencijos teisės reiškinys tiriant pažeidimus. 2002 m. Europos Komisija yra gavusi apie 30 prisipažinimų, kadangi prisipažinimas padarius Konkurencijos įstatymo pažeidimą suteikia galimybę pažeidėjui tikėtis taikomų sankcijų už įvykdytą pažeidimą sušvelninimo.

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 43 straipsnis taip pat numato galimybes ūkio subjektams, kurie yra draudžiamo susitarimo dalyviai, laiku atskleidusiems Tarybai informaciją apie susitarimą, išvengti baudų ar tikėtis jų sumažinimo. Pagal Konkurencijos įstatymą už draudžiamus susitarimus gali būti skiriama piniginė bauda nuo 3 iki 100 tūkst. litų, o esant sunkinančioms aplinkybėms gali būti skiriama ir didesnė bauda, tačiau neviršijanti 10 proc. bendrųjų metinių pajamų.

Konkurencijos taryba posėdyje priėmė nutarimą, kuriame pripažino bendroves „Blue Bridge“, „Aideta“ ir „Techna Orbis“ pažeidus Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus ir už įvykdytą draudžiamą susitarimą joms paskyrė baudas. Nustatydama baudų dydžius Konkurencijos taryba atsižvelgė į ūkio subjektų prisipažinimą pažeidus Konkurencijos įstatymą ir tolesnį bendradarbiavimą tyrimo metu pateikiant reikalingą informaciją bei paaiškinimus, taip pat į tai, kad šių bendrovių užimama bendra atitinkamos rinkos dalis yra nedidelė ir sudaro apie 16 proc. Įvertinusi tai, kad UAB „Blue Bridge“ buvo draudžiamo susitarimo organizatorė ir vykdytoja, o jos įtaka pažeidimui yra didesnė, Konkurencijos taryba šiai bendrovei skyrė 50 tūkst. litų baudą. UAB „Aideta“ paskirta 20 tūkst. litų bauda, UAB „Techna Orbis“ - 10 tūkst. litų bauda, kadangi šių dviejų bendrovių vaidmuo įvykdant Konkurencijos įstatymo pažeidimą buvo kur kas mažesnis.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2016 02 03