BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

KONKURENCIJOS TARYBA NUSPRENDĖ, KURIOSE RINKOSE IMSIS AKTYVESNIŲ KONKURENCIJOS PRIEŽIŪROS VEIKSMŲ

2023 01 11

Konkurencijos ribojimai darbo rinkoje, sveikatos (įskaitant farmaciją) sektorius, mažmeninė prekyba (įskaitant el. prekybą) ir vidaus sandoriai – šiuos sektorinius prioritetus Konkurencijos taryba išskyrė 2023 m. strategijos įgyvendinimo plane ir ketina ne tik stebėti padėtį minėtose rinkose, bet ir imtis aktyvių tyrimo bei prevencijos veiksmų.

Sektorinių prioritetų nustatymas reiškia, kad institucija šiems sektoriams skirs ypatingą dėmesį vykdydama funkcijas: savo iniciatyva stebėdama padėtį rinkose, nagrinėdama skundus ir spręsdama dėl naujų pažeidimų tyrimų bei rinkos tyrimų pradėjimo, vykdydama esamus tyrimus, imdamasi vertinti koncentracijas, apie kurias ūkio subjektai neprivalo pranešti Konkurencijos tarybai, vertindama teisės aktų ir jų projektų įtaką konkurencijai, vykdydama šviečiamąją ir tarptautinio bendradarbiavimo veiklą.

Įmonių susitarimai nekonkuruoti dėl darbuotojų reikšmingai riboja konkurenciją, todėl pastaraisiais metais tokio pobūdžio susitarimams nustatyti ypatingą dėmesį skiria ne tik Konkurencijos taryba, bet ir Europos Komisija, JAV ir kitų šalių konkurencijos institucijos. Sprendimą, kuriuo konstatuotas Konkurencijos įstatymo pažeidimas šiame sektoriuje Konkurencijos taryba priėmė 2022 m. gruodžio mėn., kai nustatė, kad Lietuvos nekilnojamojo turto agentūrų asociacija ir jos 39 narės susitarė nevilioti vienos kitų klientų bei brokerių ir taip apribojo tarpusavio konkurenciją. Dar vieną pažeidimą institucija nustatė 2021 m. Lietuvos krepšinio klubams susitarus nemokėti žaidėjams atlyginimų. Siekdama užtikrinti, kad darbuotojai galėtų pasinaudoti nauda, kurią teikia atvira ir konkurencinga darbo rinka, Konkurencijos taryba toliau dės pastangas nustatyti tokio pobūdžio konkurencijos ribojimus arba prevenciškai užkirsti jiems kelią šviesdama ūkio subjektus apie Konkurencijos įstatyme numatytus draudimus.

Sveikatos (įskaitant farmaciją) sektoriui bus skiriamas didesnis dėmesys, be kita ko, atsižvelgiant į sveikatos sektoriaus įtaką visai šalies ekonomikai. Praėjusių metų pabaigoje Konkurencijos taryba nustatė, kad Lietuvos vaistinių asociacija ir 8-ios vaistais prekiaujančios bendrovės susitarė dėl kompensuojamųjų vaistų antkainių. Pasiūliusi Vyriausybei inicijuoti Farmacijos įstatymo ir kitų teisės aktų pakeitimą, įtvirtinant aiškius bei skaidrius kompensuojamųjų vaistų antkainių nustatymo kriterijus ir jų apskaičiavimo bei duomenų teikimo sprendimus priimančioms institucijoms mechanizmą, Konkurencijos taryba imsis veiksmų vertindama šiame sektoriuje taikomą bei siūlomą teisinį reglamentavimą, taip pat, kilus įtarimų, tirs konkurenciją ribojančius ūkio subjektų ar viešojo administravimo subjektų veiksmus.

Mažmeninė prekyba kaip sektorinis prioritetas išskirtas atsižvelgiant į šio sektoriaus svarbą visiems Lietuvos vartotojams, taip pat – į Konkurencijos tarybos įgaliojimus prižiūrint, kaip laikomasi Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo reikalavimų. Be to, institucija skirs dėmesio elektroninei prekybai stebėdama šio sektoriaus pokyčius ir augimą, vykdydama prevencinę veiklą ir informuodama verslo atstovus apie konkurencijos taisyklių taikymą virtualiojoje erdvėje. Atsižvelgdamos į elektroninės prekybos plėtrą ir atlikusios šio sektoriaus dalyvių apklausą, Lietuvos ir Latvijos konkurencijos institucijos taip pat planuoja paskelbti išvadas, ar verslas susiduria su galimais konkurencijos ribojimais e. prekyvietėse.

Vidaus sandoriai tarp Konkurencijos tarybos prioritetinių sričių įvardyti institucijai siekiant aktyviau vykdyti prevencinę ir priežiūros veiklą, atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo išaiškinimus dėl būtinybės įvertinti vidaus sandorių įtaką sąžiningai konkurencijai.

Sektorinių prioritetų nustatymas savaime nereiškia, kad 2023 m. Konkurencijos taryba minėtuose sektoriuose nustatys pažeidimus ar priims kitų reikšmingų sprendimų. Kiekvienu konkrečiu atveju, prieš nuspręsdama imtis veiksmų, institucija vertins, ar tam tikras tyrimas atitiks Konkurencijos tarybos veiklos prioritetą – reikšmingai prisidėti prie veiksmingos konkurencijos apsaugos ir taip užtikrinti kuo didesnę vartotojų gerovę. Vis dėlto institucija tikisi, kad didesnis dėmesys minėtiems sektoriams leis surinkti duomenų bei gauti informacijos, kuri pravers detaliau vertinant konkurencijos sąlygas ne tik šiemet, bet ir artimiausioje ateityje.

Atnaujinta: 2023 01 11