Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

KONKURENCIJOS TARYBA NUSPRENDĖ NUTRAUKTI TYRIMĄ DĖL PADĖTIES CUKRINIŲ RUNKELIŲ SĖKLŲ RINKOJE

2004 03 04

Konkurencijos taryba, posėdyje išnagrinėjusi klausimą dėl AB „Danisco sugar Panevėžys“ ir AB „Danisco sugar Kėdainiai“ veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo reikalavimus ir įvertinusi naujas aplinkybes, priėmė nutarimą nutraukti tyrimą dėl Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio (piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi) pažeidimo. Atliekant tyrimą buvo sudarytas naujas susitarimas tarp Danisco fabrikų ir cukrinių runkelių augintojų - 5 žemės ūkio kooperatyvų. Šio susitarimo nuostatos, susijusios su cukrinių runkelių sėklų pardavimu, bus įtrauktos į 2004 m. tarpprofesinį susitarimą. Tai ir sudarė sąlygas iš esmės išspręsti problemas, dėl kurių buvo atliekamas tyrimas. Tačiau AB „Danisco sugar Panevėžys“ ir AB „Danisco sugar Kėdainiai“ nesilaikant susitarimo sąlygų aprūpinant žemdirbius cukrinių runkelių sėklomis, o taip pat jeigu dėl šio susitarimo atsirastų konkurencijos apribojimų atitinkamoje rinkoje, Konkurencijos taryba tyrimą gali atnaujinti.

Tyrimas buvo pradėtas 2003 m. gavus žemės ūkio koooperatyvo „Kėdainių krašto cukriniai runkeliai“ pareiškimą, kuriame buvo nurodyta, kad tarpprofesiniame susitarime buvo numatyta sąlyga, draudžianti cukrinių runkelių augintojams pristatyti perdirbimui runkelius, išaugintus iš sėklų, įsigytų ne iš perdirbėjų. Minėta sąlyga nepagrįstai varžė ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje ir tuo pačiu galėjo riboti konkurenciją: augintojai, būdami priklausomi nuo fabrikų, neturėjo galimybės rinktis sėklų tiekėjų, o didmenininkams atsirado barjerai veikti rinkoje. Tuo tarpu „Danisco sugar“ fabrikai turėjo galimybę vienašališkai nustatyti sėklų kainas, siūlomų cukrinių runkelių veisles ir pan.

Atstovė viešiesiems ryšiams