Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

KONKURENCIJOS TARYBA NUSPRENDĖ TYRIMĄ PAPILDYTI

2003 11 06

Konkurencijos taryba, posėdyje išnagrinėjusi klausimą dėl AB „Danisco sugar Panevėžys“ ir AB „Danisco sugar Kėdainiai“ veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo nuostatas, priėmė nutarimą grąžinti bylą papildomam tyrimui atlikti. Toks sprendimas buvo priimtas posėdyje išklausius suinteresuotas šalis ir įvertinus naujas aplinkybes. Paaiškėjo, kad šių metų spalio pabaigoje sudaryto naujo tarpprofesinio susitarimo nuostatos yra skaidresnės ir gali tenkinti tiek Lietuvoje veikiančias Danisco bendroves, tiek cukrinių runkelių augintojų kooperatyvus bei padėti išspręsti problemas, kurios išryškėjo atlikto tyrimo metu.

Tyrimas buvo pradėtas gavus žemės ūkio koooperatyvo „Kėdainių krašto cukriniai runkeliai“ pareiškimą, kuriame buvo nurodyta, kad privalomas cukrinių runkelių sėklų įsigijimas tik iš fabrikų galėtų prieštarauti Konkurencijos įstatymo nuostatoms. Tokia sėklų įsigijimo tvarka buvo reglamentuota tarpprofesiniame susitarime, sudarytame tarp Danisco valdomų Panevėžio ir Kėdainių cukraus fabrikų ir penkių cukrinių runkelių augintojų kooperatyvų. Tarpprofesiniame susitarime buvo numatyta sąlyga, draudžianti cukrinių runkelių augintojams pristatyti perdirbimui runkelius, išaugintus iš sėklų, įsigytų ne iš perdirbėjų. Minėta sąlyga augintojams nesudaro galimybės rinktis sėklų tiekėjų, o didmenininkams atsiranda barjerai veikti rinkoje. Be to, nesilaikantis šios sąlygos augintojas gali prarasti teisę sudaryti su cukraus fabriku naują runkelių supirkimo sutartį.

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad 2002 m. AB „Danisco sugar Kėdainiai“ ir AB „Danisco sugar Panevėžys“ įvairių firmų cukrinių runkelių sėklas žemdirbiams pardavė vienoda kaina. Tuo tarpu augintojai, neturėdami įsipareigojimo pirkti sėklas tik iš cukraus fabrikų, galėtų rinktis: pirkti iš tarpininkų (didmenininkų) arba iš užsienio selekcijos firmų per jų atstovus Lietuvoje. Konkurencijos tarybos nuomone, naikintina yra ta tarpprofesinio susitarimo tarp cukraus fabrikų ir žemės ūkio kooperatyvų sąlyga, kuri draudžia augintojams pristatyti cukrinius runkelius, išaugintus ne iš fabrikuose įsigytos sėklos. Tai sudarytų prielaidas konkurencijai ir suteiktų galimybę kitiems sėklų tiekėjams veikti rinkoje, o tai sąlygotų ir kainų įvairovę.

Posėdžio metu paaiškėjo naujos aplinkybės, įrodančios, kad tiek Danisco valdomų cukraus fabrikų atstovai, tiek cukrinių runkelių augintojai derybų būdu bando spręsti iškilusias problemas bei siekia, kad pasirašomų susitarimų nuostatos leistų užtikrinti efektyvią sėklų kokybės kontrolę ir didesnį konkurencingumą cukrinių runkelių sėklų rinkoje. Dėl paminėtų aplinkybių Konkurencijos taryba nutarė tyrimą papildyti.

Atstovė viešiesiems ryšiams