BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

KONKURENCIJOS TARYBA NUSTATĖ KARTELĮ ENERGETIKOS SEKTORIUJE

2015 02 11

Šiandien Konkurencijos taryba pripažino, kad UAB „Lukrida“ ir UAB „Manfula“ nuo 2010 metų ribojo konkurenciją kogeneracinių jėgainių statybos rinkoje. Bendrovės susitarė nustatyti iš bendrovės UAB „Envija“ perkamų vidaus degimo variklių (toliau – varikliai) kainos dalį. Tokie bendrovių veiksmai yra draudžiami pagal Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį bei Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 1 dalį.

Konkurencijos taryba nustatė, kad bendrovę UAB „Envija“ įsteigė UAB „Lukrida“ ir UAB „Manfula“ vadovaujančias pareigas užimantys asmenys. Taip konkuruojančios bendrovės sudarė sąlygas derinti tarpusavio elgesį rinkoje. KT ekspertų vertinimu, surinkti įrodymai pagrindžia, kad minėtų bendrovių atstovai dalyvavo UAB „Envija“ akcininkų susirinkimuose, aktyviai keitėsi informacija ir suderino, kad, perkant variklius iš bendrovės UAB „Envija“, ši taikys ne mažesnę nei 10% maržą.

Nubaustų bendrovių teigimu,  susitarimu dėl vienodos minimalios 10% pelno maržos buvo siekiama užtikrinti, kad „kainodaros klausimas būtų sprendžiamas teisingai, neribojant rinkos ir konkurencijos“. Vertindami tokį bendrovių argumentą KT ekspertai atkreipia dėmesį, kad tiek pirkimo, tiek pardavimo kainas turi lemti savarankiški su konkurentais nederinti bendrovių sprendimai. Tik tokiu būdu rinkoje užtikrinama veiksminga konkurencija.

„Džiaugiamės, kad tai vienas iš atvejų, kai tyrimą pradėjome gavę vienos iš kartelyje dalyvavusių įmonių prisipažinimą. Todėl kviečiame visas įmones, visų pirma, nepažeisti Konkurencijos įstatymo, o jau dalyvaujančias kartelyje, bet siekiančias apsaugoti įmonių reputaciją ir ekonominius interesus – susisiekti su mumis ir pasinaudoti galimybe išvengti baudos.“ – sako Konkurencijos tarybos pirmininkas Šarūnas Keserauskas.

Už 2,5 metų trukusį draudžiamą susitarimą Konkurencijos taryba UAB „Manfula“ skyrė - 333 900  eurų, UAB „Envija“ – 303 600 Eur baudas. UAB „Lukrida“, prisipažinusi apie dalyvavimą kartelyje, atleista nuo 656 600 eurų  baudos, remiantis  „Draudžiamų susitarimų dalyvių atleidimo nuo baudų ir jų sumažinimo taisyklėmis“.

Konkurencijos tarybos nutarimas skelbiamas institucijos svetainės skiltyje Naujausi nutarimai.

Papildoma informacija:

1. Kas yra pagrindiniai kogeneracinių jėgainių pagamintos energijos vartotojai?

Kogeneracinės jėgainės yra alternatyvios energetikos šaltinis. Jos ypatingos tuo, kad vienu metu gamina ir elektros ir šilumos energiją. Kogeneracinių jėgainių sukuriamą energiją vartoja ir įvairaus dydžio gamybinės įmonės, ir gyventojai. Kogeneracinių jėgainių sukurtą energiją naudoja vartotojai Alytuje, Jonavoje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir kituose Lietuvos miestuose.

2. Ar vartotojai galėjo nukentėti nuo KT nustatyto kartelio?

Taip, vartotojai visada nukenčia nuo kartelių. Šiuo konkrečiu atveju buvo susitarta dėl variklių, naudojamų kogeneracinių jėgainių statyboje, kainų. Todėl tikėtina, kad sudarytas kartelis padidino kogeneracinių jėgainių statybos darbų kainas. Vartotojai dėl tokio susitarimo galėjo nukentėti netiesiogiai, pirkdami energiją į kurios savikainą buvo įskaičiuoti didesni jėgainių statybos kaštai.

3. Koks įmonės UAB „Envija“ vaidmuo kartelyje?

UAB „Envija“ dalyvavimas kartelyje buvo aktyvus. Bendrovę UAB „Envija“ įsteigė UAB „Lukrida“ ir UAB „Manfula“ vadovaujančias pareigas užimantys asmenys. Taip konkuruojančios bendrovės sudarė sąlygas derinti tarpusavio elgesį rinkoje. Vieno UAB „Envija“ valdybos posėdžio metu minėtų bendrovių atstovai suderino, kad, perkant variklius iš bendrovės UAB „Envija“, ši taikys ne mažesnę nei 10% maržą. Šio sprendimo priėmime aktyviai dalyvavo ir UAB „Envija“ vadovas.

4. Kodėl yra blogai fiksuoti pelno maržą?

Ekonomistai ir teisininkai vieningai sutaria, kad bet koks kartelis, pirmiausiai, daro ekonominę žalą, apsunkina sąžiningai konkuruojančių įmonių patekimą į rinką ir apriboja vartotojų galimybę rinktis. Kelių konkurentų suderinta perkamų prekių kainos dalis (pelno marža) apriboja galimybę savarankiškai derėtis dėl palankesnių sąlygų ir gauti geresnę kainą.

5. Kodėl UAB „Lukrida“ buvo atleista nuo 656 600 eurų  baudos?

Konkurencijos taryba gali visiškai atleisti nuo baudos draudžiamo susitarimo dalyvį, jei šis:

pirmasis praneša Konkurencijos tarybai apie draudžiamą susitarimą iki tyrimo pradėjimo ir pateikia turimus tokio susitarimo įrodymus;

→ nėra draudžiamo susitarimo iniciatoriumi;

→ bendradarbiauja su Konkurencijos taryba.

Jei draudžiamo susitarimo dalyvis yra ir jo iniciatorius – atleidimas nuo baudos negali būti taikomas, tačiau bauda gali būti sumažinta iki 50 procentų.

Jeigu tyrimas dėl draudžiamo susitarimo jau yra pradėtas, o ūkio subjektas yra šio susitarimo dalyviu, pranešus mums apie šį draudžiamą susitarimą ir dalyvavimą jame, bauda gali būti sumažinta iki 75 procentų.

Tyrimo metu UAB „Lukrida“ operatyviai reagavo į prašymus pateikti reikalingą informaciją, geranoriškai bendradarbiavo su tyrėjais. Taip pat nebuvo nustatyta, kad bendrovė būtų pažeidimo iniciatorė ar skatintų kitas bendroves dalyvauti kartelyje.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2016 09 23