BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

KONKURENCIJOS TARYBA NUTRAUKĖ PAŽEIDIMO PROCEDŪRĄ BIOKURO RINKOJE

2021 11 04

Konkurencijos taryba nusprendė nutraukti pažeidimo procedūrą dėl bendrovių „Vilniaus energija“ ir „Bionovus“ (pastarosios teisių ir pareigų perėmėja buvo Estijoje registruota ir vėliau likviduota bendrovė „First Opportunity“) veiksmų, galimai ribojusių konkurenciją smulkinto biokuro rinkoje.

2015 m. gruodžio 2 d. Konkurencijos taryba paskelbė, kad bendrovės „Vilniaus energija“ ir „Bionovus“ sudarė ilgalaikį išimtinio pirkimo susitarimą – „Vilniaus energija“ įsipareigojo šilumos gamyboje naudojamą smulkintą biokurą pirkti tik iš „Bionovus“. Abu ūkio subjektai užėmė reikšmingą rinkos dalį, todėl šis susitarimas, Konkurencijos tarybos vertinimu, turėjo neigiamą poveikį konkurencijai ir vartotojams bei pažeidė Konkurencijos įstatymą.

Šį institucijos nutarimą panaikino Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT), kuris grąžino bylą Konkurencijos tarybai ir įpareigojo ją atlikti papildomą tyrimą. Teismas konstatavo, kad institucijos pateiktas rinkos apibrėžimas, kuris yra priemonė konkurencijos ribojimui įvertinti, nėra tinkamas.

Tyrimą atnaujinusi Konkurencijos taryba atliko papildomą surinktų duomenų analizę ir konstatavo, kad turima informacija nesudaro pagrindo apibrėžti rinką kitaip, nei tai buvo padaryta 2015 m. nutarime. Atsižvelgdama į tai, jog LVAT jau yra konstatavęs, kad toks rinkos apibrėžimas nėra tinkamas, o teismo sprendimas yra privalomas vykdyti, Konkurencijos taryba nusprendė pažeidimo procedūrą nutraukti.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo jo įteikimo arba paskelbimo Konkurencijos tarybos svetainėje dienos.

Atnaujinta: 2021 12 02