Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

KONKURENCIJOS TARYBA NUTRAUKĖ TYRIMĄ DĖL AB „ORLEN LIETUVA“ VEIKSMŲ

2010 12 22

Konkurencijos taryba priėmė nutarimą nutraukti tyrimą dėl AB „Orlen Lietuva“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams. Tyrimas nutrauktas atsižvelgus į jo išvadose išdėstytas aplinkybes bei nustatytus faktus ir konstatavus, kad nėra AB „Orlen Lietuva“ ( buvusi AB „Mažeikių nafta“) piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi sudėties.

Tyrimas buvo pradėtas Konkurencijos tarybos 2009-01-22 nutarimu atsižvelgus į Lietuvos verslininkų, prekiaujančių naftos produktais, sąjungos (LVPNPS) kreipimąsi, kuriame ji nurodė, kad UAB „Mažeikių naftos“ prekybos namai pateikė prekių pirkimo-pardavimo sutarties specialiųjų sąlygų projektus 2008 m., kurių kai kurios sąlygos, LVPNPS nuomone, prieštarauja Konkurencijos įstatymui. Atliktas tyrimas apėmė 2007-2009 m. laikotarpį.

Kaip žinia, konkurencijos teisė nedraudžia ūkio subjektams užimti dominuojančios padėties atitinkamoje rinkoje, tačiau Konkurencijos įstatymo 9 straipsnis draudžia ūkio subjektams piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi atitinkamoje rinkoje atliekant visokius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus. Tyrimo metu buvo aiškinamasi, ar AB „Orlen Lietuva“ neatliko Konkurencijos įstatyme draudžiamų veiksmų, ar jos taikoma kainodara nepažeidė konkurencijos teisės reikalavimų.

Įvertinusi tyrimo metu nustatytas aplinkybes, Konkurencijos taryba padarė išvadą, kad tyrimo metu surinkta medžiaga nesuteikia pagrindo konstatuoti, kad AB „Orlen Lietuva“ prekių pirkimo - pardavimo sutartyse pirkėjams nustatyti įpareigojimai įsigyti minimalų degalų kiekį bei taikomos baudos už įsipareigotą nupirkti, bet nenupirktą degalų kiekį, taip pat už sutarties nutraukimą pirkėjo iniciatyva anksčiau termino bei kitos tyrimo metu nagrinėtos sąlygos galėtų būti vertinamos kaip diskriminacinės ar kitu būdu pažeidžiančios Konkurencijos įstatymo nuostatas, draudžiančias piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi. Atsižvelgusi į tai, Konkurencijos taryba nutarė, kad tyrimas dėl AB „Orlen Lietuva“ veiksmų nutrauktinas pagal Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 1 punktą.

Išsamus priimto nutarimo tekstas skelbiamas Konkurencijos tarybos interneto svetainėje skyriuje „Konkurencija“.

Atstovė viešiesiems ryšiams