Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

KONKURENCIJOS TARYBA NUTRAUKĖ TYRIMĄ DĖL UAB „BALTIC PETROLEUM“ VEIKSMŲ

2014 01 30

Š. m. sausio 30 d. Konkurencijos taryba (toliau – KT), nutraukė tyrimą dėl UAB „Baltic Petroleum“ (toliau – Baltic Petroleum) veiksmų, kuriais Baltic Petroleum įgijo teisę eksploatuoti BAB „Lietuvos kuras“ (toliau – Lietuvos kuras) priklausiusias degalines.

Tyrimo metu KT nustatė, kad tarp Baltic Petroleum ir Lietuvos kuras 2003 m. gegužės mėn. buvo sudaryta turto nuomos sutartis, pagal kurią Lietuvos kuras išnuomojo Baltic Petroleum, Lietuvos kurui nuosavybės teise priklausiusias šešiasdešimt aštuonias degalines.

KT nustatė, kad septynių iš išnuomotų degalinių iki turto nuomos sutarties sudarymo Baltic Petroleum neeksploatavo, todėl kaip galimas koncentracijos įgyvendinimas nepranešus ir negavus KT leidimo buvo nagrinėjamas šių septynių degalinių kontrolės įgijimas.

Konkurencijos įstatymas numato pareigą apie koncentraciją pranešti, kai koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 50 mln. litų ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 5 mln. litų.

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad koncentracijoje dalyvaujančių įmonių suminių bendrųjų pajamų dydis nesiekė 50 mln. litų. Konkurencijos taryba, įvertinusi visas tyrimo eigoje nustatytas aplinkybes, konstatavo, kad Baltic Petroleum turto nuomos sutartimi įgijusi teisę valdyti degalines nepažeidė Konkurencijos įstatymo reikalavimų.

Konkurencijos tarybos nutarimą galima rasti čia.

Pastabos

(1) Koncentracijos – tai atvejai, kuomet jungiasi įmonės arba viena įmonė ar fizinis asmuo, kurie jau turėdami vienos įmonės kontrolę, įgyja ir kitos kontrolę. Dėl šių pokyčių, rinkoje gali būti itin apribota veiksminga konkurencija, todėl kontrolę įgyjantys asmenys ar besijungiančios įmonės, kurių apyvartos viršija Konkurencijos įstatyme nustatytas ribas, koncentracijos įgyvendinimui privalo gauti KT leidimą. KT leidžia vykdyti tik tas koncentracijas, dėl kurių reikšmingai nepablogėtų konkurencijos sąlygos.

(2) Pranešimas apie koncentraciją turi būti pateiktas iki koncentracijos įgyvendinimo, t. y. po pasiūlymo sudaryti sutartį arba įsigyti akcijas ar turtą pateikimo, pavedimo sudaryti sutartį, sutarties sudarymo, nuosavybės teisės disponuoti tam tikru turtu įgijimo. Pranešimas apie koncentraciją gali būti pateiktas ir turint aiškius ketinimus sudaryti sutartį arba pateikti viešą siūlymą supirkti akcijas.

Atstovė viešiesiems ryšiams