Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

KONKURENCIJOS TARYBA NUTRAUKĖ TYRIMĄ DĖL UAB „FRAGRANCES INTERNATIONAL“ VEIKSMŲ

2014 01 31

Š.m. sausio 30 d. Konkurencijos taryba (toliau – KT), nutraukė tyrimą dėl UAB „Fragrances International“ (toliau – Fragrances International) veiksmų, įsigyjant 49 proc. SIA „Douglas Baltic“ akcijų.

KT primena, kad dar 2012 m. liepos mėnesį Fragrances International buvo pateikusi pranešimą apie koncentraciją įsigyjant 49 proc. SIA „Douglas Baltic“ akcijų. 2012 m. lapkričio mėnesį Fragrances International atsisakė ketinimų vykdyti šią koncentraciją - po to, kai  KT ekspertai pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimo metu nustatė, kad, įgyvendinus koncentraciją galėjo būti reikšmingai susilpninta konkurencija rinkoje.

Tyrimą dėl Fragrances International veiksmų KT pradėjo įtarusi, kad 2012 m. nutraukus koncentracijos nagrinėjimą, Fragrances International 2013 m. vasario mėnesį buvo įregistruota SIA „Douglas Baltic“ akcijų savininke Latvijos įmonių registre ir taip galėjo įgyti šios bendrovės kontrolę.

Tyrimo metu KT nustatė, kad Fragrances International įsigytų akcijų savininke įregistravo SIA „Douglas Baltic“ valdyba. Būdama registruota SIA „Douglas Baltic“ akcijų savininke, Fragrances International nesinaudojo akcininkės teisėmis ir galimybe kontroliuoti SIA „Douglas Baltic“ veiklą bei ėmėsi veiksmų įtarimą sukėlusiai padėčiai ištaisyti, t.y. pardavė įgytus 49 procentus SIA „Douglas Baltic“ akcijų bendrovei Douglas Investment B.V., kuri Latvijos įmonių registre 2013 m. rugsėjo mėnesį buvo įregistruota vienintele SIA „Douglas Baltic“ savininke. Atsižvelgusi į šias aplinkybes bei vadovaudamasi Veiklos prioriteto įgyvendinimo principais, KT tyrimą nutraukė, nes atsižvelgus į aplinkybių visumą, taip pat į tai, kad Fragrances International nebėra SIA „Douglas Baltic“ akcininke, tyrimo tęsimas lemtų neracionalų KT išteklių naudojimą.

Konkurencijos tarybos nutarimą galima rasti čia.

Pastabos

(1) Koncentracijos – tai atvejai, kuomet jungiasi įmonės arba viena įmonė ar fizinis asmuo, kurie jau turėdami vienos įmonės kontrolę, įgyja ir kitos kontrolę. Dėl šių pokyčių, rinkoje gali būti itin apribota veiksminga konkurencija, todėl kontrolę įgyjantys asmenys ar besijungiančios įmonės, kurių apyvartos viršija Konkurencijos įstatyme nustatytas ribas, koncentracijos įgyvendinimui privalo gauti KT leidimą. KT leidžia vykdyti tik tas koncentracijas, dėl kurių reikšmingai nepablogėtų konkurencijos sąlygos.

(2) Pranešimas apie koncentraciją turi būti pateiktas iki koncentracijos įgyvendinimo, t. y. po pasiūlymo sudaryti sutartį arba įsigyti akcijas ar turtą pateikimo, pavedimo sudaryti sutartį, sutarties sudarymo, nuosavybės teisės disponuoti tam tikru turtu įgijimo. Pranešimas apie koncentraciją gali būti pateiktas ir turint aiškius ketinimus sudaryti sutartį arba pateikti viešą siūlymą supirkti akcijas.

(3) Konkurencijos taryba, spręsdama, ar tyrimai atitinka Veiklos prioritetą, vadovaujasi šiais principais:

§ įtaka veiksmingai konkurencijai ir vartotojų gerovei,

§ strateginė reikšmė,

§ racionalus išteklių naudojimas.

Atstovė viešiesiems ryšiams