Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

KONKURENCIJOS TARYBA PAGRĮSTAI NUBAUDĖ LAIVŲ AGENTAVIMO BENDROVES

2014 04 10

Balandžio 7 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) patvirtino Konkurencijos tarybos išvadas, kad Lietuvos laivybos maklerių ir agentų asociacija (LLMAA) ir jos narės, laivų agentavimo bendrovės, iš tiesų sudarė draudžiamą sutarimą dėl minimalių laivų agentavimo paslaugų tarifų. Nors LVAT savo nutartimi daliai bendrovių skirtas baudas sumažino, vis dėlto teismas palaikė griežtą Konkurencijos tarybos poziciją dėl asociacijos ir jos narių susitarimo nustatyti minimalius paslaugų tarifus neteisėtumo.

2011 m. gruodžio 8 d. Konkurencijos taryba priėmė nutarimą, kad LLMAA ir 32 laivų agentavimo bendrovių veiksmai pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnį. Konkurencijos tarybos ekspertai tyrimo metu nustatė, kad daugiau nei dešimtmetį dalis LLMAA narių per asociaciją buvo susitarę taikyti minimalius laivų agentavimo paslaugų tarifus. Susitarimo dalyviai savo paslaugų kainas skelbė bukletuose, LLMAA internetiniame tinklalapyje, o LLMAA visuotiniame narių susirinkime priimtame Etikos kodekse buvo numatytos ir drausminės sankcijos už žymiai mažesnių tarifų nei nustatyti LLMAA taikymą.

LVAT pažymėjo, kad laisvas konkuravimas kainomis yra viena iš pagrindinių sąžiningos konkurencijos formų, o kainų fiksavimas tiesiogiai įsiterpia ir kliudo formuotis konkurencingų procesų rezultatams.

„Ši LVAT nutartis dar kartą patvirtino, kad įmonių bei asociacijų sprendimai dėl prekių ar paslaugų įkainių nustatymo riboja konkurenciją ir yra vieni iš pavojingiausių pažeidimų. Susitarusios dėl minimalių paslaugų tarifų, laivų agentavimo paslaugas teikiančios bendrovės neleido laivų savininkams pasinaudoti konkurencijos teikiamais privalumais.

Konkurencijos taryba yra paruošusi išsamias gaires apie tai, kas leistina ir kas ne, dalyvaujant asociacijų veikloje, nuolat organizuoja nemokamus mokymus šia tema. Atsižvelgiant į tai, kad Konkurencijos taryba nuo 2000 m. jau yra vertinusi net 11 asociacijų veiksmus, tikimės, kad ši LVAT nutartis  galų gale atkreips įvairių asociacijų dėmesį ir paskatins jas naudotis dalyvavimo asociacijų veikloje privalumais, nepažeidžiant konkurencijos teisės.“ – sako Elonas Šatas, Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotojas.

LVAT taip pat dar kartą patvirtino, kad priklausymas asociacijai (įstojimas į ją) pats savaime reiškia sutikimą su jos taisyklėmis ir priimtais sprendimais, todėl faktas, kad ūkio subjektas nedalyvavo asociacijos susirinkime ar į asociaciją įstojo vėliau, t. y. po sprendimo priėmimo, dar nereiškia, kad toks ūkio subjektas nedalyvavo draudžiamame susitarime.

Konkurencijos taryba primena, kad Konkurencijos įstatymo 5 straipsnis ir Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnis draudžia susitarimus dėl kainų, gamybos ar prekybos apimčių, rinkos pasidalinimą ir kitus konkurenciją ribojančius susitarimus. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio pažeidimas buvo nustatytas įvertinus Klaipėdos jūrų uosto svarbą tarptautinei prekybai. Pažeidimo pavojingumas ir ilga jo trukmė buvo esminiai faktoriai, lėmę Konkurencijos tarybos skirtų baudų dydį.

Tačiau daliai bendrovių LVAT sumažino baudas, atsižvelgęs į naują Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą baudų skaičiavimo aprašą, kuris įsigaliojo Konkurencijos tarybai jau priėmus nutarimą dėl pažeidimo, į nustatytą trumpesnę nei Konkurencijos tarybos nutarime nurodytą pažeidimo trukmę bei labiau individualizuodamas baudų dydžius.

Atstovė viešiesiems ryšiams