BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

KONKURENCIJOS TARYBA PARAGINO TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ AKTYVIAU ŠALINTI IŠ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PASIŪLYMŲ DERINIMU ĮTARIAMUS TIEKĖJUS

Perkančiosios organizacijos gali pašalinti tiekėjus iš viešųjų pirkimų, jeigu turi įtikinamų duomenų, kad tiekėjai sudarė susitarimus, kuriais siekia iškreipti konkurenciją. Apie tokią Viešųjų pirkimų įstatyme numatytą galimybę, leidžiančią spręsti pastebėtas konkurencijos problemas, Konkurencijos taryba informavo Telšių rajono savivaldybės administraciją ir atsisakė pradėti tyrimą dėl galimo konkurenciją ribojančio susitarimo mažos vertės viešuosiuose pirkimuose.

Į Konkurencijos tarybą kreipėsi Telšių rajono savivaldybės administracija, kuri šiais metais vykdė šešis mažos vertės viešuosius pirkimus, susijusius su remonto darbais ir būstų pritaikymu asmenims su negalia. Savivaldybės darbuotojams kilo įtarimas, kad keturios bendrovės „Dirževa“, „Alūzo transportas“, „Marstata“, „Statas“ ir du fiziniai asmenys, dirbantys pagal individualią veiklą, galėjo derinti veiksmus viešuosiuose pirkimuose. Perkančiosios organizacijos pateiktuose duomenyse buvo požymių, kad dar dvi bendrovės „Hermesas“ bei „Db statyba“ galėjo veikti nesavarankiškai ir tarpusavyje derinti veiksmus.

Konkurencijos taryba, įvertinusi, jog galimo pažeidimo mastas nėra didelis, nes viešieji pirkimai buvo mažos vertės, padarė išvadą, kad tyrimo atlikimas, palyginti su tikėtinais rezultatais, pareikalautų neproporcingų institucijos išteklių, todėl tyrimo nusprendė nepradėti.

„Konkurencijos taryba, gavusi informacijos apie galimus konkurencijos ribojimus, vertina, ar tyrimas būtų proporcinga priemonė kilusiai konkurencijos problemai spręsti. Net jeigu tyrimas nepradedamas, perkančioji organizacija, kurios surinkti duomenys leidžia įtarti tiekėjus sudarius susitarimus siekiant iškreipti konkurenciją, gali tokius ūkio subjektus šalinti iš viešųjų pirkimų“, – akcentavo Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotojas Elonas Šatas.

Perkančiosios organizacijos, spręsdamos dėl galimo tiekėjų pašalinimo iš viešųjų pirkimų procedūrų, kviečiamos konsultuotis su Konkurencijos tarybos specialistais.   

Atsisakymas pradėti tyrimą neriboja nukentėjusiųjų asmenų teisių kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo – tai Konkurencijos taryba pabrėžė prevenciniame rašte, kurį išsiuntė minėtoms viešųjų pirkimų dalyvėms. Įmonės paragintos nutraukti bet kokius veiksmus, kurie galėtų būti įvertinti kaip konkurenciją ribojantis susitarimas. Taip pat akcentuota, kad Konkurencijos taryba, gavusi papildomos informacijos apie besitęsiančius pažeidimus, ateityje gali pradėti tyrimą, ir nustačiusi, jog buvo pažeistas Konkurencijos įstatymas, skirti įmonėms baudas iki 10 proc. bendrųjų metinių pasaulinių pajamų.

Atnaujinta: 2022 11 29