Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

KONKURENCIJOS TARYBA PARENGĖ REKLAMOS VERTINIMO GAIRES

2013 10 09

Š.m. spalio 8 d. Konkurencijos taryba patvirtino Klaidinančios ir neleidžiamos lyginamosios reklamos vertinimo gaires (toliau – Reklamos vertinimo gairės arba Gairės) . Šiose gairėse pateikiami pagrindiniai reklamos vertinimo kriterijai, kuriais remiantis reklamos davėjai, jos kūrėjai  ir kiti reklaminės veiklos subjektai galės savarankiškai įvertinti, ar jų reklama nėra klaidinanti.  Gairėse yra pateikiama daug pavyzdžių iš  Konkurencijos tarybos ir teismų praktikos, iliustruojančių kokių reklamos formuluočių reikėtų vengti, bei kitos naudingos informacijos, parengtos apibendrinus Reklamos įstatymo, Nesąžiningos komercinės veiklos  vartotojams draudimo įstatymo, Konkurencijos įstatymo bei Europos Sąjungos direktyvų nuostatas, teismų praktiką ir kitus šaltinius.

„Tikimės, kad šis dokumentas bus naudingas ir reklamų užsakovams, ir reklamų kūrėjams, ir eiliniam vartotojui.  Dažno iš mūsų kaip pirkėjo elgesį lemia būtent reklama - įtaigi, patraukli, spalvinga, bet kartais, deja, klaidinanti. Konkurencijos tarybos pristatomos Reklamos vertinimo gairės atskleidžia Konkurencijos tarybos veiklos principus, vertinant skundus dėl galimai nesąžiningos reklamos. Paprastai tariant, verslui – aiškesnės žaidimo taisyklės, o eiliniam vartotojui – galimybė gauti teisingesnę ir išsamesnę informaciją“– sako Šarūnas Keserauskas, Konkurencijos tarybos pirmininkas.

Kartu su Gairėmis, Konkurencijos tarybos ekspertai parengė ir trumpą atmintinę, kurioje itin koncentruotai yra pristatomi svarbiausi reklamos vertinimo kriterijai, leistini ir neleistini teiginiai bei kita svarbi informacija.

Konkurencijos taryba pastaruosius kelis metus itin didelį dėmesį skiria prevencinei ir aiškinamajai veiklai bei tiesioginiam bendradarbiavimui su verslo bendruomene. Gavusi pranešimą apie galimus Reklamos įstatymų pažeidimus, Konkurencijos taryba dažnai kreipiasi į įmones siūlydama reklamas pakeisti arba nutraukti jų sklaidą. 2012 m. Konkurencijos taryba išsiuntė 74 prašymus įmonėms pakeisti arba nutraukti reklamos sklaidą, šių metų I-ą pusmetį – 69. Tai, kad dialogu, o ne tik baudomis grįstas bendradarbiavimas yra teisingas pasirinkimas, liudija ir statistika: 2011 m. Konkurencijos taryba priėmė 12 nutarimų, kuriuose pripažino, kad įmonės skleidė neleistiną reklamą, 2012 m. – 5, o 2013 m. – 6.

Konkurencijos taryba taip pat yra patvirtinusi Paaiškinimus dėl mažareikšmiškumo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimų bylose ir priėmusi Nutarimą dėl LR konkurencijos tarybos veiklos, atliekant reklamos naudojimo priežiūrą, prioriteto. Šie dokumentai gan išsamiai paaiškina, kaip Konkurencijos taryba prižiūri, ar reklama nėra klaidinanti, ar skleidžiama lyginamoji reklama atitinka aukščiau minėtų teisės aktų nuostatas.

Pastaba: Klaidinančios ir neleidžiamos lyginamosios reklamos vertinimo gairės yra rekomendacinio pobūdžio dokumentas.

 

Komunikacijos skyrius

Atstovė viešiesiems ryšiams