Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


KONKURENCIJOS TARYBA PATEIKĖ NUOMONĘ DĖL VALSTYBĖS PARAMOS AB „LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ“

2015 07 28

Konkurencijos taryba pateikė savo nuomonę Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ir Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai dėl planuojamų sprendimų AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ atžvilgiu. Preliminariu vertinimu, valstybės per AB „Lietuvos geležinkeliai“ teikiama parama AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ galėtų būti pripažinta valstybės pagalba, jeigu valstybė veikia tokiomis sąlygomis, kuriomis privatus investuotojas nesutiktų investuoti.

Spaudos pranešimuose nurodyta, kad AB SEB bankas suteiks 3 000 000 eurų paskolą AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“, o AB „Lietuvos geležinkeliai“, nurodžius valstybei, garantuos šią paskolą. AB „Lietuvos geležinkeliai“ už suteiktą garantiją numatoma sumažinti valstybei mokėtinus dividendus. Konkurencijos tarybos nuomone, prieš priimant sprendimus dėl paramos AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“, būtina įvertinti, ar dėl to nebus suteikta neteisėta valstybės pagalba.

Pagal Europos Sąjungos teisę valstybės pagalba laikoma parama įmonei, kuri teikiama iš valstybės išteklių, daro poveikį konkurencijai bei Europos Sąjungos valstybių narių tarpusavio prekybai ir suteikia išskirtinę ekonominę naudą tam tikroms įmonėms, kurios įmonė neįgytų įprastomis rinkos sąlygomis.

 Konkurencijos tarybos vertinimu, parama AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ atitinka valstybės pagalbos kriterijus, susijusius su valstybės išteklių naudojimu ir poveikiu konkurencijai bei Europos Sąjungos valstybių narių tarpusavio prekybai. Šie kriterijai tenkinami, nes valstybės įmonių ištekliai priskiriami valstybės ištekliams, o suteikus garantiją ir sustiprinus AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ padėtį rinkoje kitų įmonių atžvilgiu, daromas poveikis konkurencijai ir prekybai tarp Europos Sąjungos valstybių narių.

Vis dėlto turimos informacijos pagrindu Konkurencijos taryba negali nustatyti, ar parama AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ suteikia išskirtinę ekonominę naudą šiai bendrovei, kurios ji neįgytų įprastomis rinkos sąlygomis (paskutinis valstybės pagalbos kriterijus). Jeigu valstybė, remdama AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“, veikia taip, kaip panašioje situacijoje elgtųsi privatus investuotojas, laikoma, kad AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ neįgyja išskirtinės ekonominės naudos ir valstybės pagalba jai neteikiama. Tuo tarpu jeigu valstybė šiuo atveju veikia tokiomis sąlygomis, kokios privačiam investuotojui būtų nepriimtinos, laikytina, kad AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ gauna išskirtinę ekonominę naudą ir jai teikiama valstybės pagalba.

Jeigu paramą AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ reikėtų laikyti valstybės pagalba, ji galėtų būti teikiama tik iš anksto gavus Europos Komisijos pritarimą. Be Europos Komisijos sutikimo įgyvendinta valstybės pagalbos priemonė laikoma neteisėta valstybės pagalba ir tokia valstybės pagalba gali būti išieškota iš jos gavėjo kartu su palūkanomis.

Be to, Konkurencijos tarybos nuomone, nagrinėjamu atveju AB „Lietuvos geležinkeliai“ atleidimas nuo dividendų mokėjimo taip pat gali atitikti visus valstybės pagalbos kriterijus ir gali būti pripažintas valstybės pagalba. Pripažinus šią paramą valstybės pagalba, apie ją taip pat reikėtų iš anksto informuoti Europos Komisiją.

Atstovė viešiesiems ryšiams