BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

KONKURENCIJOS TARYBA PRADĖJO TYRIMĄ DĖL GALIMAI KLAIDINANČIOS „DR. LEVINE’S“ PREKIŲ REKLAMOS

2012 09 28

Konkurencijos taryba, išnagrinėjusi Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos jai persiųstą informaciją ir UAB „Studio moderna“ pateiktus duomenis, nutarė pradėti tyrimą dėl gydytojo Levino magnetinių juostelių reklamos atitikties Reklamos įstatymo reikalavimams.

„Dr. Levine’s“ magnetinių juostelių reklamoje prekės apibūdinamos kaip medicinos prietaisai, pavyzdžiui, teigiama, jog juostelės padeda įveikti kelių ir riešų skausmus. Kad prekės būtų laikomos medicinos prietaisais, jos turi būti akredituotos Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos. Tačiau šios institucijos teigimu, nėra pakankamai duomenų, įrodančių minėtų prekių medicininę paskirtį.

Konkurencijos taryba, išnagrinėjusi visas aplinkybes bei atsižvelgusi į tai, kad plačiu mastu skleistoje reklamoje pateikta vartotojams itin svarbi informacija apie sveikatos gerinimo priemones gali būti neteisinga, vadovaudamasi Reklamos įstatymu, nutarė ištirti, ar „Dr. Levine’s“ magnetinių juostelių reklama gali turėti klaidinančios reklamos požymių.

Tyrimo pradėjimas rodo, kad yra pagrindo įtarti galimą pažeidimą, tačiau tai dar nereiškia, kad toks pažeidimas egzistuoja.

Nutarimo tekstą galita rasti čia.

Pastaba

Reklamos įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad klaidinančia reklama laikoma reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2016 06 23