Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

KONKURENCIJOS TARYBA PRIĖMĖ NUTARIMĄ DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO

2005 09 22

Konkurencijos taryba posėdyje išnagrinėjo atlikto tyrimo dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2003 m. rugsėjo 25 d. sprendimo „Dėl miesto šilumos ūkio specialiojo plano tvirtinimo“ išvadas ir nutarė, kad šis sprendimas prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams. Panevėžio miesto savivaldybės taryba įpareigota per nurodytą terminą pakeisti sprendimą taip, kad jis atitiktų Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus.

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2003 m. rugsėjo 25 d. sprendimas „Dėl miesto šilumos ūkio specialiojo plano tvirtinimo“ buvo priimtas neatsižvelgus į Konkurencijos įstatymo nuostatas, kadangi suteikė privilegiją AB „Panevėžio energija“ šilumos energijos šaltinių rinkoje ir dėl to diskriminavo AB „Lietuvos dujos“. Dėl šio Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimo atsirado konkurencijos sąlygų skirtumų šilumos energijos šaltinių rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, nes vienam iš jų šiuo sprendimu buvo priskirta beveik visa miesto teritorija su išplėtotais tinklais, kur jis gali vykdyti savo veiklą ir siūlyti vartotojams savo prekę - centralizuotai pagamintą šilumą, o kitam galimybės parduoti vartotojams savo prekę - dujas - buvo gerokai apribotos. Patvirtintame Panevėžio miesto šilumos ūkio specialiajame plane nustatyti konkurencijos sąlygų skirtumai nebuvo sąlygoti teisės normų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose. Tyrimas parodė, kad įstatymuose ir kituose teisės aktuose, susijusiuose su Lietuvos energetika ir teritorijų planavimu, nėra numatyta nuostatų, suteikiančių prioritetus tam tikram šilumos energijos šaltiniui, o taip pat nuostatų, suteikiančių teisę riboti konkurenciją atskirose energetikos šakose bei kitų nuostatų, dėl kurių neįmanoma išvengti skirtingų konkurencijos sąlygų.

Pagal patvirtintą Panevėžio miesto šilumos ūkio specialųjį planą miesto teritorija, kurioje yra išplėtoti šilumos, dujų ir elektros tinklai, buvo suskirstyta į 20 zonų - 16 zonų esamuose ir 4 zonos naujai planuojamuose perspektyviniuose rajonuose. Visos šios zonos, tarp jų ir zonos naujai planuojamuose perspektyviniuose rajonuose, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos minėtu sprendimu buvo priskirtos centralizuotam šilumos tiekimui, t. y. vieninteliam šilumos tiekėjui mieste - AB „Panevėžio energija“, nenurodžius plane alternatyvių energijos šaltinių iš esmės nė vienoje zonoje.

Atstovė viešiesiems ryšiams