BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

KONKURENCIJOS TARYBA PRIĖMĖ NUTARIMUS DĖL NAUDOTOS KLAIDINANČIOS REKLAMOS

2003 03 27

Konkurencijos taryba viešame posėdyje išnagrinėjo klausimus dėl ūkio subjektų - „Nordea Bank Finliand PLC“ Lietuvos skyriaus ir UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“- veiksmų, vienu atveju reklamuojant savo paslaugas, o kitu - gaminamą produkciją, atitikimo Reklamos įstatymo 5 straipsnio, apibrėžiančio klaidinančią reklamą, reikalavimus.

Banko skelbtos reklamos teksto teiginys pripažintas klaidinančiu

Konkurencijos taryba, posėdyje išanalizavusi tyrimo išvadas, priėmė nutarimą dėl „Nordea Bank Finliand PLC“ Lietuvos skyriaus skelbtos reklamos apie grynųjų pinigų išėmimo sąlygas iš Vilniaus banko bankomatų ir banko skyrių. Skelbtos reklamos teiginys - „Nordea Bank Lietuva“ Maestro ir EC/MC kredito mokėjimo kortelių turėtojams grynųjų pinigų išėmimas iš Vilniaus banko bankomatų ir banko skyrių nuo šiol kainuos tik vieną litą, o Ypatingiems klientams - išgryninimas nemokamas“- pripažintas klaidinančia reklama. „Nordea Bank Finliand PLC“ Lietuvos skyrius įpareigotas nutraukti klaidinančios reklamos naudojimą ir raštu informuoti visus banko klientus dėl reklamoje skelbto pinigų išgryninimo Ypatingiems klientams taikymo sąlygų. Apie nutarimo įvykdymą bankas įpareigotas informuoti Konkurencijos tarybą.

Minimą tyrimą Konkurencijos taryba pradėjo pagal Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos persiųstą banko kliento skundą. Šis „Nordea Bank Lietuva“ klientas naudojosi EC/MC kortele su beprocenčiu kreditu ir turėjo Ypatingo kliento statusą, tačiau jam pabandžius pasinaudoti reklamos siūlytomis sąlygomis paaiškėjo, kad už pinigų išgryninimą Vilniaus banko bankomatuose buvo išskaičiuojama po 2,5 proc. nuo išgryninamos sumos.

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad „Nordea Bank Finliand PLC“ Lietuvos skyrius, išplatinęs aukščiau cituotą reklamos tekstą su pasiūlymais kortelių turėtojams ir nenurodęs, kad pinigų išgryninimo sąlygos taikomos tik Maestro ir EC/MC Standard kredito kortelių (bankas iš viso platino trijų rūšių EC/MC mokėjimo korteles) turėtojams, klaidino vartotojus, kadangi reklamą pateikė neišsamiai, praleidęs tam tikrą informacijos dalį. Ši informacija, atsižvelgus į kitus tos reklamos teiginius, buvo būtinai reikalinga išvengiant vartotojų suklaidinimo, kadangi ne visi EC/MC kortelių turėtojai galėjo pasinaudoti reklamoje pateiktais pasiūlymais. Neišsamus reklamos tekstas galėjo paskatinti kitų pavadinimų kortelių turėtojus, kuriems suteiktas Ypatingo kliento statusas, pasinaudoti nurodytomis pinigų išgryninimo sąlygomis, o bankas, tuo pasinaudojęs, gauti pajamas.

UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ įpareigota nutraukti klaidinančios reklamos naudojimą

„Tai vienintelis Lietuvoje su cukrumi saldintas gėrimas iš natūralaus mineralinio vandens TICHĖ. Be žmogaus sveikatai nerekomenduotinų saldiklių.“ Taip gamintojas rašo ant limonado „Gaja“ butelių etikečių, panašiai šis gėrimas buvo reklamuojamas ir televizijoje. Dėl šios UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ gaminamo limonado „Gaja“ reklamos į Konkurencijos tarybą kreipėsi Nacionalinė gėrimų gamintojų asociacija.

Atlikto tyrimo išvadose, kurias posėdyje svarstė Konkurencijos taryba, teigiama, kad limonado „Gaja“ reklamoje naudotas teiginys „Be žmogaus sveikatai nerekomenduotinų saldiklių“ gali klaidinti vartotojus, nes reklamos pateikimo būdas yra toks, kad reklamos vartotojai galėjo suvokti numanomą reklamos teiginį taip, jog aromatizuoti gėrimai, saldinti saldikliais, gali kenkti žmogaus sveikatai. Tačiau pagal Lietuvoje patvirtintas higienos normas saldikliai, kaip maisto priedai, leidžiami naudoti aromatizuotų gėrimų gamyboje. Posėdyje buvo išklausyti ir įvertinti pareiškėjos - Nacionalinės gėrimų gamintojų asociacijos ir limonado „Gaja“ gamintojos - UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ atstovų paaiškinimai ir argumentai.

Konkurencijos taryba, vadovaudamasi Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimais, priėmė nutarimą dėl UAB „Baltijos mineralinių vandenų kompanija“ skelbto reklamos teiginio „Be žmogaus sveikatai nerekomenduotinų saldiklių“ pripažinimo klaidinančia reklama. Bendrovė įpareigota per 15 dienų po Konkurencijos tarybos nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo nutraukti klaidinančios reklamos naudojimą ir įspėta, kad jai nenutraukus ar atnaujinus klaidinančios reklamos naudojimą, bus skiriamos Reklamos įstatyme nustatytos baudos.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2015 12 15