Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


KONKURENCIJOS TARYBA PRIPAŽINO AB „MAŽEIKIŲ NAFTA“ PAŽEIDUS ĮSTATYMUS

2005 12 22

Konkurencijos taryba priėmė nutarimą pagal baigtą tyrimą dėl AB „Mažeikių nafta“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo reikalavimams ir Europos Bendrijos steigimo sutarties 82 straipsniui. Įvertinusi tyrimo metu surinktus faktus ir nustatytas aplinkybes, Konkurencijos taryba pripažino, kad AB „Mažeikių nafta“ pažeidė Konkurencijos įstatymo 9 straipsnį, draudžiantį piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi. Taip pat nutarta pripažinti, kad buvo pažeistas Europos Bendrijos steigimo sutarties 82 straipsnis. Tai pirmas precedentas, kai nuo 2004 m. gegužės Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare ir pradėjus galioti Europos Sąjungos konkurencijos taisyklėms, Lietuvos bendrovė pripažįstama piktnaudžiavusi dominuojančia padėtimi Europos Sąjungos bendrosios rinkos dalyje ir savo veiksmais galėjusi paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą. AB „Mažeikių nafta“ įpareigota nutraukti konkurenciją pažeidžiančius veiksmus. Už nustatytus pažeidimus, atsižvelgusi į jų pobūdį ir vadovaudamasi baudos dydžio nustatymo taisyklėmis, Konkurencijos taryba AB „Mažeikių nafta“ skyrė 32 milijonų Lt baudą.

Tyrimas buvo pradėtas 2004 m. liepą siekiant išsiaiškinti, ar AB “Mažeikių nafta” veiksmai 2002 - 2004 metų laikotarpiu galėjo turėti įtakos didesnėms Lietuvoje benzino ir dyzelino kainoms negu kitose Baltijos valstybėse, taip pat, ar degalų kainų skirtumai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje nėra šios bendrovės veiksmų, kurie galėtų riboti konkurenciją, išdava.

Tyrimas parodė, kad didesnės degalų kainos Lietuvoje nei Latvijoje ar Estijoje susidarė tiek dėl objektyvių priežasčių, kurias nulėmė skirtingos sąlygos įvairiose Baltijos šalių rinkos teritorijose (akcizų konvertavimo skirtumai, reikalavimas kaupti Lietuvoje privalomas degalų atsargas ir kt.), tiek dėl AB „Mažeikių nafta“ piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi rinkoje. AB „Mažeikių nafta“, būdama vienintele naftos produktų gamintoja ir pagrindine tiekėja Lietuvos, Latvijos ir Estijos rinkoje, 2002-2004 m. užėmė dominuojančią padėtį benzino ir dyzelino rinkose Baltijos šalyse ir pajėgė daryti vienpusišką lemiamą įtaką jose, pasirašant sutartis ir parduodant naftos produktus pirkėjams. Bendrovė nebuvo nustačiusi aiškios ir skaidrios kainodaros sistemos ir vienodos nuolaidų sistemos nuo vienodo nuperkamo degalų kiekio Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Tai turėjo įtakos degalų pirkėjams iš trijų Baltijos valstybių, nes jiems teko konkuruoti nevienodomis sąlygomis. Valstybių narių tarpusavio prekyba buvo veikiama dėl to, kad AB „Mažeikių nafta“ didelę dalį produkcijos pardavinėjo Baltijos šalyse, be to, Lietuvos pirkėjai degalus įsigydavo didesnėmis kainomis, nei pirkėjai iš Latvijos ir Estijos. Kadangi Lietuvos bendrovėms degalai buvo parduodami didesne kaina, buvo padaryta žala ir eiliniams Lietuvos vartotojams.

Konkurencijos taryba konstatavo, kad AB „Mažeikių nafta“ piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi, nes panašaus pobūdžio sutartyse Lietuvos, Latvijos ir Estijos pirkėjus diskriminavo teritoriniu pagrindu. Priversdama Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje veikiančius ūkio subjektus pasirašyti sutartis dėl naftos produktų kiekio, tenkinančio didelį ūkio subjektų naftos produktų kiekio poreikį, pirkimo, AB „Mažeikių nafta“ tokiais savo veiksmais irgi galėjo paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą.

Kaip piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi įrodymai buvo pripažinti AB „Mažeikių nafta“ taikyti įvairūs prekybos ribojimo veiksmai. Tai ir suvaržytos pirkėjų galimybės pasirinkti pirkimo kiekius bei nuolaidas, ir siekis apsaugoti benzino ir dyzelino rinkas nuo importo ir potencialių importuotojų, suteikiant UAB „Lukoil Baltija“, UAB „Lietuva Statoil“ ir UAB „Neste Lietuva“ neadekvačias nuolaidas, tuo diskriminuojant likusius mažesnius pirkėjus - didmenininkus. AB „Mažeikių nafta“ taikyta nuolaidų sistema nebuvo ekonomiškai pagrįsta. Mažesniems didmenininkams neapsimokėjo pirkti produkcijos iš „Mažeikių naftos“, nes pigiau būdavo perkant iš „Lukoil“, „ Statoil“ ir „Neste“.

Įvertinusi tyrimo metu nustatytus šiuos ir kitus nepaminėtus faktus ir aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo tiek Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 9 straipsnio, tiek Europos Bendrijų steigimo sutarties 82 straipsnio pažeidimą. Per pastaruosius kelerius metus AB „Mažeikių nafta“ Konkurencijos taryba nubaudė jau trečią kartą. 2000 m. bendrovė buvo nubausta už piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi, o 2001 m. AB „Mažeikių nafta“ buvo pripažinta pažeidusi Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio (draudžiami susitarimai) reikalavimus ir už abu pažeidimus buvo skirtos baudos. Konkurencijos tarybos nutarimai AB „Mažeikių nafta“ buvo skundžiami teismams, tačiau po ilgai trukusių teismo procesų buvo palikti galioti Konkurencijos tarybos priimti sprendimai.

Atstovė viešiesiems ryšiams