BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

KONKURENCIJOS TARYBA PRITARĖ „RAUTAKIRJA OY“ PASIRINKTAI NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJO KANDIDATŪRAI

2006 02 23

Posėdyje, apsvarsčiusi Suomijos bendrovės Rautakirja Oy pasirinktą nepriklausomo stebėtojo - audito ir konsultacinės bendrovės UAB „KMPG Baltics“ kandidatūrą, Konkurencijos taryba pritarė šiai kandidatūrai ir pateiktos „Sutarties dėl pavedimo stebėtojui“ projektui.

2005 m. spalį Konkurencijos taryba leido Rautakirja Oy vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. UAB „Lietuvos spauda“ Vilniaus agentūros akcijų. Tačiau, siekdama išvengti dominuojančios padėties, Konkurencijos taryba nutarė leisti vykdyti šią koncentraciją tik nustačiusi konkrečius įpareigojimus bei koncentracijos vykdymo sąlygas.

Vienoje iš šios koncentracijos vykdymo sąlygų buvo numatyta, kad per nustatytą laikotarpį tvirtinti Konkurencijos tarybai turi būti pateikta nepriklausomo stebėtojo, kuris privalės užtikrinti nutarime nurodytų įpareigojimų vykdymo kontrolę, kandidatūra, bei Rautakirja Oy ir šio stebėtojo sutarties projektas. Nutarime buvo nurodyta, kad nepriklausomo stebėtojo pareigos turi būti patikėtos žinomai audito ar konsultacinei bendrovei, taip pat stebėtojas privalo turėti reikiamą kvalifikaciją ir neturėti interesų konflikto atlikti jam skirtas pareigas. Stebėtojas privalo pagal nustatytą tvarką rengti ataskaitas apie tai, kaip vykdomi Konkurencijos tarybos nutarime esantys įpareigojimai. Leidėjams pageidaujant, stebėtojas turi pateikti jiems ataskaitas raštu ar kitaip užtikrinti, kad jos būtų prieinamos visiems leidėjams.

Stebėtojui teks didelė atsakomybė peržiūrėti ir įvertinti UAB „Impress Teva“ ir UAB „Lietuvos spauda“ Vilniaus agentūros sutartis su leidėjais, mažmenininkais ir konkurentais, sudarytas dar iki Konkurencijos tarybos priimto sprendimo, kad tos sutartys, kuriose yra konkurenciją ribojančių nuostatų, būtų pakeistos. Be to, stebėtojas kontroliuos, kaip vykdomas pagrindinis įpareigojimas - atskirti veiklas, kad leidinių platinimas ir prekyba kioskuose būtų organizuoti per dvi nepriklausomas atskiras bendroves. Įvykdžius įpareigojimą, UAB „Lietuvos spauda“ Vilniaus agentūros grupės bendrovės užsiims mažmenine prekyba kioskuose, o leidinių platinimo veikla bus perleista UAB „Impress Teva“, kuri šią veiklą tęs. Stebėtojas turės užtikrinti, kad Rautakirja Oy bendrovės neįtrauktų į sutartis su mažmenininkais ir leidėjais jokių nuostatų dėl išimtinių spaudos platinimo sąlygų; kad didmeninio platinimo tinklas (UAB „Impress Teva“) būtų atviras visiems leidėjams nepriklausomai nuo jų dydžio ir platinimo apimčių; kad Rautakirja Oy, vykdydama mažmeninės prekybos veiklą Lietuvoje, nediskriminuotų leidėjų vienas kito atžvilgiu ir kt.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2016 06 20