Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


KONKURENCIJOS TARYBA RAGINA ĮVERTINTI, KOKĮ POVEIKĮ KONKURENCIJAI TURĖS SIŪLYMAS NOTARAMS SUTEIKTI TEISĘ ORGANIZUOTI NT AUKCIONUS

2020 07 22
2184.jpg

Notariato įstatymo pataisos, leidžiančios notarams organizuoti ir vykdyti nekilnojamojo turto (NT) aukcionus informacinių technologijų priemonėmis, galėtų neigiamai paveikti konkurenciją, todėl Konkurencijos taryba ragina Teisingumo ministeriją atlikti numatomo teisinio reguliavimo poveikio konkurencijai vertinimą.

Minėto įstatymo projektu siūloma įteisinti, kad tas pats notaras galėtų ir aukciono būdu parduoti NT, ir sudaryti turto pirkimo–pardavimo sutartį, jei toks būtų sandorio šalių susitarimas. Tokiu būdu, kaip rašoma projekto aiškinamajame rašte, paslaugų gavėjai gautų patogią, vieno langelio principu pagrįstą paslaugą.

Konkurencijos taryba atkreipė įstatymo projekto rengėjų dėmesį, kad jei notarams būtų leista teikti NT aukcionų organizavimo ir vykdymo paslaugas, jie veiktų palankesnėmis sąlygomis nei kiti analogiškas ūkinės veiklos paslaugas teikiantys ar ketinantys teikti ūkio subjektai, nes tik notarai turėtų jiems valstybės deleguotą teisę po aukciono atlikti privalomus NT realizavimo proceso veiksmus.

„Atsižvelgiant į tai, kad minėtus veiksmus galėtų atlikti tas pats notaras, pas kurį vyko aukcionas, paslaugų gavėjai aukcionų organizavimui ir vykdymui turėtų didesnes paskatas rinktis notarus, o ne kitus organizatorius, kurie dėl šios priežasties būtų stumiami iš rinkos ribojant jų galimybes konkuruoti. Taigi, dėl ketinamo įtvirtinti reguliavimo susidarytų situacija, kai tą pačią veiklą vykdantys ūkio subjektai veiktų nevienodomis sąlygomis, t. y. vieni tą pačią veiklą vykdantys ūkio subjektai būtų privilegijuojami, o kiti atitinkamai diskriminuojami, kas galėtų neigiamai paveikti konkurenciją tarp ūkio subjektų“, – rašoma Teisingumo ministerijai ir Vyriausybės kanceliarijai išsiųstose Konkurencijos tarybos išvadose.

Konkurencijos taryba paragino Teisingumo ministeriją išsamiai išanalizuoti, kokią naudą dėl tokio reguliavimo patirtų paslaugų gavėjai (patogumo, kainos ir kitų aspektų atžvilgiu) bei kokį poveikį reguliavimas turėtų ilgalaikei konkurencijai tarp ūkio subjektų, ir nustatyti, kiek šios pasekmės proporcingos minėtai naudai pasiekti. Taip pat priminta apie Konkurencijos įstatyme teisės aktų rengėjams įtvirtintą pareigą atlikti numatomo teisinio reguliavimo poveikio konkurencijai vertinimą, kai reguliavimas suteikia išskirtinį statusą tam tikriems ūkio subjektams, jų grupėms ar jų vykdomiems projektams. Remiantis teismų praktika, neatliktas privalomas poveikio vertinimas gali būti pagrindas pripažinti teisės aktą neteisėtai priimtu.