BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

KONKURENCIJOS TARYBA: SAVIVALDYBĖS PARAMA „AIR LITUANICA“ VEIKLAI GALI BŪTI VALSTYBĖS PAGALBA

2014 11 13

Konkurencijos taryba atkreipė dėmesį į žiniasklaidoje pasirodžiusius pranešimus apie tai, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba sutiko padidinti UAB „Start Vilnius“ įstatinį kapitalą 6 mln. litų piniginiu įnašu ir nekilnojamuoju turtu už daugiau nei 3.8 mln. litų.

Konkurencijos taryba pažymi, kad viešojo administravimo subjekto teikiama finansinė ir materialinė parama ūkio subjektams gali turėti valstybės pagalbos požymių. Konkurencijos taryba primena, kad valstybės pagalba gali būti teikiama tik tokiu atveju, jei ji atitinka  valstybės pagalbą reglamentuojančių teisės aktų – bendrųjų išimčių reglamentų – reikalavimus arba yra suderinta su Europos Komisija.  Priešingu atveju, suteikta valstybės pagalba  yra laikoma neteisėta.

Konkurencijos taryba primena, kad dėl galimai neteisėtos valstybės pagalbos suteikimo ūkio subjektui, jo konkurentai ir kiti žalą patyrę asmenys turi teisę kreiptis į  teismą.

Pagal ES Teisingumo Teismo išaiškinimus, nacionaliniai teismai privalo užtikrinti asmenų, kurie nukentėjo dėl neteisėtos valstybės pagalbos įgyvendinimo, teisių apsaugą. Nacionaliniuose teismuose ūkio subjektai turi teisę pareikšti ieškinius valstybės pagalbos teikėjams ir gavėjams bei pasinaudoti šiomis teisių gynimo priemonėmis: reikalauti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nukreiptas į neteisėtą valstybės pagalbą, reikalauti uždrausti suteikti ar grąžinti su palūkanomis jau gautą neteisėtą valstybės pagalbą, reikalauti  žalos atlyginimo.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2016 01 30