Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


KONKURENCIJOS TARYBA SAVO INICIATYVA NAGRINĖS „KAUNO LIFTŲ“ IR „BALTIJOS LIFTŲ“ SANDORĮ

young-businessman-front-elevator.jpg

Konkurencijos taryba nusprendė savo iniciatyva pradėti koncentracijos priežiūros procedūrą ir įvertinti, ar bendrovei „Kauno liftai“ įsigijus 100 proc. „Baltijos liftų“ akcijų, nebuvo sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija kėlimo įrenginių techninės priežiūros Lietuvoje rinkoje. Institucija įpareigojo „Kauno liftus“ iki 2022 m. liepos 16 d. pateikti pranešimą apie koncentraciją.

Konkurencijos įstatymas numato, kad apie planuojamą vykdyti sandorį bendrovės privalo pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu jų pajamos paskutiniais metais prieš sandorį viršija įstatyme nurodytas ribas, t. y. jeigu koncentracijos šalių suminės bendrosios pajamos yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno koncentracijos dalyvio pajamos yra didesnės negu 2 mln. Eur.

Kadangi 2020 m. bendrovių „Kauno liftai“ ir „Baltijos liftai“ suminės bendrosios pajamos neviršijo 20 mln. Eur, „Kauno liftams“ nebuvo pareigos pranešti apie numatomą vykdyti koncentraciją ir gauti Konkurencijos tarybos leidimą. 

Vis dėlto Konkurencijos taryba nusprendė savo iniciatyva taikyti koncentracijos priežiūros procedūrą ir įpareigoti „Kauno liftus“ pateikti pranešimą apie koncentraciją, nes kilo įtarimų, jog po sandorio galėjo būti sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija kėlimo įrenginių techninės priežiūros rinkoje Lietuvoje, kur „Kauno liftams“ tenkanti rinkos dalis galėjo itin padidėti.

Bendrovė „Kauno liftai“ įpareigota ne vėliau kaip iki liepos 16 d. pateikti Konkurencijos tarybai pranešimą apie koncentraciją įsigijus 100 proc. bendrovės „Baltijos liftai“ akcijų. Gavusi šį pranešimą institucija rinks informaciją ir duomenis iš įmonių, teikiančių kėlimo įrenginių techninės priežiūros paslaugas Lietuvoje, ir kitų ūkio subjektų, kurių veikla susijusi su minėtomis paslaugomis, bei išsamiai vertins, ar įgyvendintas sandoris nesukuria neigiamų pasekmių rinkos dalyviams ir vartotojams.

Šis Konkurencijos tarybos nutarimas nėra skundžiamas teismui.

Konkurencijos taryba gali savo iniciatyva taikyti koncentracijos priežiūros procedūrą ir įpareigoti ūkio subjektus pateikti pranešimą apie koncentraciją, jeigu yra tikėtina, kad po sandorio bus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamoje rinkoje, ir kai nuo tokios koncentracijos įgyvendinimo praėjo ne daugiau kaip dvylika mėnesių.