Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


KONKURENCIJOS TARYBA SIŪLO APLINKOS MINISTERIJAI TOBULINTI REGULIAVIMĄ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SEKTORIUJE

2021 04 26
AM.jpg

Konkurencijos taryba išnagrinėjo Aplinkos ministerijos parengtus įstatymų projektus, kuriais siekiama iki 2021 m. liepos 2 d. į nacionalinę teisę perkelti ir įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo, ir atkreipė teisės aktų rengėjų dėmesį į nuostatas, galimai prieštaraujančias sąžiningos konkurencijos principams.

Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projekte numatyta, kad komunalinių atliekų ir šiukšlių surinkėjus, vežėjus, apdorotojus savivaldybės turi išrinkti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Atsižvelgdama į Konstitucinio Teismo išaiškinimus, Konkurencijos taryba mano, kad minėtų paslaugų teikėjai turėtų būti atrenkami konkurencingos procedūros būdu, pavyzdžiui, organizuojant atvirą konkursą, išskyrus atvejus, kai būtų neįmanoma užtikrinti paslaugų teikimo nepertraukiamumo, geros kokybės ir prieinamumo.

„Nesant konkurencijos dėl atitinkamų paslaugų teikimo, nebus galima įvertinti, kiek išlaidų patirtų efektyviai veikiantis paslaugų teikėjas, nes savivaldybės kontroliuojamas ūkio subjektas, su kuriuo sudaromas vidaus sandoris, nepatiria konkurencinio spaudimo ir todėl neturi paskatų veikti kuo efektyviau. Savivaldybėms sudarius sąlygas nagrinėjamu atveju taikyti vidaus sandorio išimtį, galimai nebūtų tinkamai įgyvendinama direktyva“, – rašoma Konkurencijos tarybos rašte.    

Institucija taip pat teikė pastabas dėl komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių vykdomos veiklos.

Šiuo metu Atliekų tvarkymo įstatymas numato, kad komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius  gali ne tik organizuoti atliekų tvarkymo sistemos funkcijas, bet ir pats vykdyti ūkinę veiklą.

Remdamasi gaunamais skundais bei viešai prieinama informacija, Konkurencijos taryba nurodė, kad kartais dėl administratoriams suteiktos galimybės vykdyti ūkinę veiklą susidaro ydinga situacija, kai jie siekia vykdyti veiklą, nors rinkoje veikia ne vienas ūkio subjektas, galintis teikti paslaugas. Pavyzdžiui, administratoriai nustato tokias konkurso sąlygas, kad jų neatitiktų joks rinkos dalyvis, ir, neatsiradus nė vienam ūkio subjektui, kuris minėtas sąlygas atitiktų, administratorius pats imasi teikti atitinkamas paslaugas.

Siekiant užkirsti kelią administratorių suinteresuotumui neleisti kitiems ūkio subjektams veikti rinkoje ir tokiu būdu mažinti konkurenciją, ministerijai pasiūlyta svarstyti galimybę įstatymo projekte įtvirtinti atitinkamus saugiklius, pavyzdžiui, numatyti baigtinį sąrašą išimtinių atvejų, kuomet administratorius galėtų pats vykdyti ūkinę veiklą, arba uždrausti teikti atliekų tvarkymo paslaugas, administratorių veiklą apribojant tik šių paslaugų organizavimu.