Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

KONKURENCIJOS TARYBA SIŪLO KEISTI ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS REZERVO UŽTIKRINIMO PASLAUGAS REGLAMENTUOJANČIUS TEISĖS AKTUS

2017 04 14

Išnagrinėjusi teisės aktus, susijusius su viešuosius interesus atitinkančių elektros energetikos sistemos rezervo užtikrinimo paslaugų (toliau – Paslauga) teikimu, Konkurencijos taryba pasiūlė Vyriausybei svarstyti teisės aktų pakeitimus ir įpareigoti Energetikos ministeriją organizuoti konkurencingą procedūrą Paslaugą teikiantiems subjektams parinkti.

Konkurencijos taryba UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“ skundų pagrindu įvertino 2015 m. spalio 7 d. Vyriausybės nutarimą, kuriuo Paslaugą teikti pavesta vieninteliam subjektui – „Lietuvos energijos gamyba“ AB padaliniui Lietuvos elektrinė (toliau – Bendrovė).

Konkurencijos tarybos nuomone, minėto Nutarimo nuostatomis Vyriausybė privilegijuoja Bendrovę ir diskriminuoja ūkio subjektus, potencialiai galinčius teikti Paslaugą, nes nesudaro jiems galimybės konkuruoti su Lietuvos elektrine dėl Paslaugos teikimo.

Atsižvelgusi į tai, Konkurencijos taryba pasiūlė Vyriausybei teisės aktuose detalizuoti Paslaugos sąvoką bei šiai Paslaugai taikomus techninius reikalavimus, taip pat pakeisti teisės aktų nuostatas taip, kad užtikrinant šios Paslaugos teikimą nebūtų ribojama konkurencija.

Konkurencijos taryba taip pat atkreipė Vyriausybės dėmesį, kad elektros energetikos sektoriuje taikomos priemonės, susijusios su viešuosius interesus atitinkančios paslaugos finansavimo schema, atitinka valstybės pagalbos kriterijus. Tokia valstybės pagalba, anot Konkurencijos tarybos ekspertų, turėtų būti teikiama tik gavus Europos Komisijos pritarimą. Energetikos ministerija, Konkurencijos tarybos duomenimis, tokio pranešimo nėra pateikusi, todėl tokia valstybės pagalbos priemonė galėtų būti laikoma neteisėta valstybės pagalba.