Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

KONKURENCIJOS TARYBA SPRENDIMO NUOSTATAS PRIPAŽINO NEPAGRĮSTOMIS

2002 07 09

Konkurencijos taryba, apsvarsčiusi baigto tyrimo „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės priimtų sprendimų atitikimo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatas“ išvadas bei išklausiusi suinteresuotų šalių paaiškinimų ir argumentų, priėmė nutarimą. Taryba nutarė pareikalauti iš Vilniaus miesto savivaldybės valdybos panaikinti šios valdybos 2002 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. 152V 1.2.3. punktą ir priimti naują sprendimą, atitinkantį Konkurencijos įstatymo reikalavimus. Dėl minėto sprendimo nepagrįstų nuostatų ir neturint pakankamo teisinio pagrindo, esant vienodoms sąlygoms, buvo suteikti prioritetai AB „Vilniaus energija“ ( buvusi SPAB „Vilniaus šilumos tinklai“) kitos bendrovės - AB „Lietuvos dujos“ - atžvilgiu. Dėl to buvo pažeistas Konkurencijos įstatymo 4 straipsnis. Valdybos sprendimo nuostatos neatitinka Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimų, draudžiančių valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms priimti teisės aktus, kurie suteikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams.

Tyrimas buvo pradėtas UAB „Būsto industrijos grupė“ prašymu. Bendrovė teigė, kad dėl Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002-01-31 sprendimo Nr. 152V 1.2.3. nuostatų taikymo buvo suvaržytos jos teisės. Taikant minėtą punktą naujiems pastatams, šios bendrovės numatytiems statyti Žvalgų g. 9, buvo nustatytas šilumos energijos šaltinis - centralizuotai tiekiama šiluma, ir tuo pačiu atimta galimybė pasirinkti kitą šilumos energijos šaltinį - dujas, nors statybai parinktas sklypas ir dujofikuotas. Dėl tokio sprendimo bendrovė neteko galimybės gauti technines sąlygas, reikalingas tam, kad būtų galima statinį prijungti prie dujų tinklų.

Vilniuje praktiškai tik AB „Vilniaus energija“ tiekia centralizuotą šilumos energiją ir jai palankus minėto sprendimo nuostatų taikymas pažeidžia Konkurencijos įstatymo reikalavimus, kadangi AB „Lietuvos dujos“ yra pastarosios bendrovės konkurentė šilumos energijos nešėjų rinkoje. Todėl tyrimo metu aiškintasi, kokiais kriterijais priimdamos sprendimą vadovavosi Vilniaus miesto savivaldybės valdyba ir Statinio prijungimo prie šilumos energijos šaltinio ar jo pakeitimo kita šilumos energijos rūšimi komisija, teikianti Valdybai pasiūlymus dėl energijos šaltinio nustatymo. Paaiškėjo, kad vadovautasi aplinkos oro apsaugos kriterijumi, kadangi atsižvelgti į jį, nustatant šilumos energijos šaltinį, reikalauja Aplinkos oro apsaugos įstatymas. Buvo remiamasi Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento raštu, kuriame teigiama, kad oro užterštumas nurodytoje teritorijoje viršija leistinus normatyvus. Tačiau Aplinkos oro apsaugos įstatymas numato, kad dvi valstybinės institucijos kartu - Aplinkos ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija - privalo spręsti aplinkos oro užterštumo klausimus, taip pat kartu sudaryti ir tikslinti sąrašus teritorijų, kuriose užterštumo lygis viršija leistinus dydžius. Tokių sąrašų nėra sudaryta. Todėl aplinkos oro užterštumo įvertinimas vadovaujantis tik Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento išvadomis nepakankamas, nes neatitinka Aplinkos oro apsaugos įstatymo reikalavimų.

Atstovė viešiesiems ryšiams