BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

KONKURENCIJOS TARYBA SUMAŽINO BAUDAS DĖL KARTELIO PRISIPAŽINUSIOMS BENDROVĖMS, TIEKUSIOMS MAISTO PRODUKTUS DARŽELIAMS, MOKYKLOMS, GLOBOS NAMAMS

Konkurencijos taryba nustatė, kad bendrovės „Sanitex“, „Sotėja“, „Selnera“, „Maistulis“ ir „Egilėja“, dalyvaudamos švietimo ir socialinių įstaigų (ar jų naudai) vykdytuose maisto produktų viešuosiuose pirkimuose, derino teikiamus pasiūlymus, įskaitant kainas, ir tik imitavo konkurenciją. Kadangi įmonės pripažino pažeidusios Konkurencijos įstatymą ir padėjo atskleisti pažeidimo veiksmus, joms grėsusios baudos sumažintos nuo 15 iki 75 proc.

Konkurencijos taryba tyrimą pradėjo 2019 m. liepą, gavusi informacijos iš Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybių. Jų darbuotojams kilo įtarimų, kad organizuojant lopšeliams-darželiams 11 viešųjų pirkimų maisto produktams pirkti, bendrovės „Sotėja“, „Maistulis“ ir „Egilėja“ galėjo tarpusavyje derinti pasiūlymus.

Konkurencijos tarybai pradėjus tyrimą ir atlikus dalį patikrinimų, ėmė aiškėti, kad tiek pažeidėjų, tiek viešųjų pirkimų skaičius gali būti gerokai didesnis, nei kilo įtarimų Vilniaus ir Kauno miesto savivaldybėms. Netrukus institucija gavo bendrovės „Sanitex“ pripažinimą dėl veiksmų derinimo kitų šalies perkančiųjų organizacijų skelbtuose viešuosiuose pirkimuose. Kiek vėliau rašytinį pripažinimo pareiškimą pateikė ir „Sotėja“ bei „Selnera“, priklausančios vienai įmonių grupei.

Įvertinusi visą tyrimo metu surinktą informaciją, Konkurencijos taryba nustatė, kad nuo 2016 iki 2019 m. skirtingais laikotarpiais bendrovės „Sanitex“, „Sotėja“, „Maistulis“ ir „Egilėja“, tarpininkaujant „Selnerai“, derino komercinius pasiūlymus, įskaitant kainą, 101 viešajame pirkime maisto produktams pirkti įvairioms visoje Lietuvoje veikiančioms švietimo ir socialinėms įstaigoms: lopšeliams-darželiams, darželiams, gimnazijoms, mokykloms-darželiams, sveikatos priežiūros centrams, kolegijoms, globos namams. Konkurentės viena už kitą rengė dokumentus, teikė fiktyvius pasiūlymus ir padėdavo pirkimą laimėti iš anksto sutartai bendrovei. „Sotėja“ ir „Selnera“ derino veiksmus 101 viešajame pirkime, „Sanitex“ – 90, „Maistulis“ – 49, „Egilėja“ – 8 viešuosiuose pirkimuose.

„Vilniaus ir Kauno miesto savivaldybių darbuotojams pranešus apie įtarimus mūsų institucijai, buvo išaiškintas plataus masto, sisteminis, beveik ketverius metus trukęs susitarimas. Jį sudariusios bendrovės tik imitavo konkurenciją dalyvaudamos kelių dešimčių perkančiųjų organizacijų – darželių, mokyklų, globos namų – organizuotuose viešuosiuose pirkimuose maisto produktams pirkti. Pažeidėjoms už tokį pavojingą pažeidimą gresia solidžios sankcijos, tačiau jas reikšmingai sumažinome, nes įmonės bendradarbiavo su Konkurencijos taryba: atskleidė derinimo veiksmus, pripažino pažeidimą ir numatytas baudas“, – sakė Konkurencijos tarybos pirmininkas Šarūnas Keserauskas.

Bendrovei „Sanitex“, kuri pirmoji po pradėto tyrimo pranešė apie susitarimą ir pateikė įrodymus, bauda už dalį pažeidimo laikotarpio visai neskaičiuota ir gresianti sankcija sumažinta 75 proc. Pripažinimą ir papildomus įrodymus pateikusioms „Sotėjai“ ir „Selnerai“ baudos sumažintos 65 proc., įmonėms „Egilėja“ ir „Maistulis“, kurios pažeidimą pripažino tyrimo pabaigoje, – 15 proc. Be to, pripažinimą ir įrodymus pateikusių bendrovių „Sanitex“, „Sotėja“ ir „Selnera“ vadovai išvengs asmeninės atsakomybės.

Už Konkurencijos įstatymo pažeidimą „Sanitex“ skirta 12 663 200 Eur, „Maistuliui“ – 74 600 Eur, „Sotėjai“ – 40 000 Eur, „Selnerai“ – 4700 Eur, „Egilėjai“ – 3500 Eur bauda.

Š. Keserauskas atkreipė dėmesį, kad visiškai atleistas nuo baudos gali būti tik tas draudžiamo konkurentų susitarimo dalyvis, kuris pirmasis pateikia informaciją Konkurencijos tarybai iki jai atliekant patikrinimus.

Konkurencijos tarybos nutarimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo jo įteikimo arba paskelbimo institucijos interneto svetainėje dienos.

Nuo kartelinio susitarimo nukentėję asmenys gali kreiptis į teismą ir teikti ieškinius dėl žalos atlyginimo.

Atnaujinta: 2021 12 16