Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


KONKURENCIJOS TARYBA TIKISI AKTYVIŲ STEBĖTOJO VEIKSMŲ SPAUDOS PLATINIMO RINKOJE

2008 12 02

Konkurencijos taryba informuoja, kad dėl spaudos platinimo rinkoje kilusių problemų ūkio subjektai, kurių interesai gali būti pažeisti, iškart turėtų kreiptis į paskirtą nepriklausomą stebėtoją – „KPMG Baltics“, UAB. Vykdant Konkurencijos tarybos nutarimais nustatytas koncentracijos vykdymo įpareigojimus ir sąlygas Suomijos įmonei Rautakirja Oy įsigijus spaudos platinimo įmonę „Impress Teva“ ir kioskų „Lietuvos spauda“ tinklą, sprendžiant kilusius ginčus tarp leidėjų ir platintojų labai svarbi nepriklausomo stebėtojo aktyvi veikla ir savalaikis jam priklausančių funkcijų vykdymas. Nepriklausomam stebėtojui - „KPMG Baltics“, UAB numatyta priežiūros funkcija turi padėti užtikrinti Konkurencijos tarybos nustatytų įpareigojimų vykdymo veiksmingumą ir greičiau spręsti ginčus tarp leidėjų, leidyklų, spaudinių platintojų ir UAB „Impress Teva“ ir (arba) UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūros. Svarbu tai, kad ginčų sprendimo metu draudžiama nutraukti sudarytas (galiojančias) spaudos platinimo sutartis.

Stebėtojas privalo pagal nustatytą tvarką rengti ataskaitas apie tai, kaip vykdomi įpareigojimai ir kokie atliekami veiksmai bei kaip sprendžiami ginčai, o leidinių tiekėjams pageidaujant apie tai juos informuoti raštu.

Konkurencijos taryba taip pat stebi padėtį šioje rinkoje ir esant reikalui imasi priemonių – šių metų lapkritį Rautakirja Oy buvoskirta 70 000 Lt bauda už pažeistus kai kuriuos koncentracijos vykdymo įpareigojimus ir sąlygas.

Primename, kad 2007 m. gruodį Konkurencijos taryba, duodama leidimą Rautakirja Oy įsigyti 100 proc. UAB „Impress Teva“ akcijų, nustatė koncentracijos vykdymo sąlygas ir įpareigojimus, siekdama kontroliuoti Rautakirja Oy veiksmus didmeninėje spaudinių platinimo rinkoje bei užtikrinti, kad rinkoje bus veikiama nenusižengiant konkurencijos taisyklėms.

Vienas iš svarbiausių įpareigojimų - leidinių platinimo veikla ir prekyba kioskuose turi būti vykdoma per dvi nepriklausomas atskiras bendroves. UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūros grupės bendrovės turėjo užsiimti mažmenine prekyba kioskuose, o leidinių platinimo veikla - UAB „Impress Teva“, užtikrinant, kad UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūra būtų atvira visiems leidinių tiekėjams, nepriklausomai nuo jų leidinių tiekimo būdo (tiesiogiai ar per UAB „ Impress Teva“).

Nutarimas įpareigojo Rautakirja Oy įdiegti nediskriminuojančią, skaidrią ir visiems leidėjams vienodą komisinio atlygimo sistemą, pagrįstą kriterijais, nurodytais Konkurencijos tarybos nutarime. Taip pat leidėjams turi būti suteikta teisė jų iniciatyva nutraukti platinimo sutartis, sudarytas su „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūros grupe arba bendrove „Impress Teva“ bet kuriuo metu, raštu įspėjus prieš vieną-tris mėnesius, už sutarčių nutraukimą netaikant ekonominių sankcijų.

Rautakirja Oy bendroves Konkurencijos taryba įpareigojo neįtraukti į sutartis su mažmenininkais ir leidėjais jokių nuostatų dėl išimtinių spaudos platinimo sąlygų; UAB „Impress Teva“ platinimo tinklą būti atviru visiems leidėjams nepriklausomai nuo jų dydžio ir platinimo apimčių; nediskriminuoti leidėjų vienas kito atžvilgiu ir užtikrinti, kad leidėjai nebus diskriminuojami lyginant su Rautakirja Oy grupei priklausančių leidinių leidėjais.

Konkurencijos taryba yra nustačiusi įpareigojimų vykdymo sąlygas, terminus bei jų pratęsimo ar pakeitimo galimybes, ir nurodžiusi, kad už nustatytų įpareigojimų nevykdymą ir koncentracijos vykdymo sąlygų nesilaikymą gali būti taikoma Konkurencijos įstatyme numatyta atsakomybė.

Atstovė viešiesiems ryšiams