Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

KONKURENCIJOS TARYBA: TYRIMAS GRĄŽINAMAS PAPILDYTI

2009 12 10

Konkurencijos taryba, visapusiškai įvertinusi tyrimo metu nustatytas aplinkybes, bei atsižvelgusi į proceso šalių posėdžio metu pareikštus argumentus, nutarė grąžinti papildomam tyrimui atlikti bylą dėl ūkio subjektų, užsiimančių didmenine prekyba vaistais, medicinos prekėmis ir medicinos prietaisais, bei šių ūkio subjektų asociacijos veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio (buvęs Europos Bendrijos steigimo sutarties 81 straipsnis) reikalavimams.

Tyrimą atlikę pareigūnai Konkurencijos tarybai siūlė pripažinti, kad vaistų tiekėjai ir vaistų didmeninės prekybos bendrovės sudarė vertikaliuosius susitarimus, kuriais buvo apriboti klientai, kuriems didmenininkas gali parduoti sutartyje numatytas prekes, ir kuriais gamintojai apribojo didmenininkų galimybes nustatyti savo pardavimų kainas.

Konkurencijos taryba nutarimą dėl papildomo tyrimo atlikimo priėmė įvertinusi proceso šalių išsakytas naujas aplinkybes ir padariusi išvadą, kad turėtų būti tinkamai nustatytos visos su šiuo tyrimu susijusios faktinės aplinkybės, galinčios turėti reikšmės ūkio subjektų veiksmų vertinimui konkurencijos teisės prasme, o taip pat nuodugniai išanalizuotas teisinis reglamentavimas, susijęs su vertikaliaisiais ūkio subjektų santykiais.

Konkurencijos taryba, priėmusi nutarimą dėl papildomo tyrimo, neatmeta galimybės, kad gali keistis tiek Konkurencijos įstatymo galimo pažeidimo kvalifikavimas, tiek ir pažeidimu įtariamų ūkio subjektų sąrašas.

Atstovė viešiesiems ryšiams