Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

KONKURENCIJOS TARYBA VĖL GILINASI Į KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ

2014 08 18

Konkurencijos taryba pradėjo tyrimą dėl Panevėžio miesto savivaldybės sprendimų, organizuojant komunalinių atliekų tvarkymą, atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams. Tyrimas pradėtas gavus verslo atstovų skundą.

2013 m. net septyni Konkurencijos tarybos tyrimai dėl konkurenciją ribojančių viešojo administravimo subjektų veiksmų buvo susiję su konkurencijos teisės pažeidimais komunalinių atliekų tvarkymo sektoriuje.

„Šiuo metu Konkurencijos taryba vykdo keturis tyrimus susijusius su komunalinių atliekų tvarkymu savivaldybėse. Noriu priminti savivaldybių atstovams, kad Konkurencijos tarybos ekspertai yra parengę trumpą 15 punktų klausimyną, kuris padės greitai įvertinti galimą sprendimo poveikį konkurencijai ir taip išvengti konkurencijos teisės pažeidimų.“ – sako Šarūnas Keserauskas, Konkurencijos tarybos pirmininkas.

Konkurencijos taryba, įvertinusi savo patirtį tiriant įvairių Lietuvos savivaldybių sprendimus dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų, 2014 m. vasario mėnesį pradėjo rinkos tyrimą dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo, kuris turėtų būti baigtas šių metų rudenį. Šio tyrimo tikslas – išanalizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sektorių ir pateikti pasiūlymus, kaip tobulinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą Lietuvoje.

Konkurencijos taryba taip pat primena, kad Konkurencijos tarybos ekspertų parengtos Sprendimų poveikio konkurencijai gairės išsamiai paaiškina viešojo administravimo subjektams, kaip rengti teisės aktus, kad šie neiškraipytų konkurencijos ir užtikrintų vienodas rinkos dalyvių veikimo sąlygas įvairiose ekonomikos srityse. Savivaldybių sprendimų poveikio konkurencijai vertinimas yra ypač aktualus organizuojant transporto, atliekų surinkimo, daugiabučių administravimo, šilumos ūkio paslaugų teikimą.

Pastabos

(1) Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis nustato, kad viešojo administravimo subjektai, įgyvendindami pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę.

(2) Šio straipsnio 2 dalis draudžia administravimo subjektams priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

(3) Tyrimo pradėjimas dar nereiškia, kad įstatymo pažeidimas jau yra nustatytas.

Atstovė viešiesiems ryšiams